Com cada any, després del final de la campanya de Nadal, els establiments afronten la campanya de rebaixes. Encara que el Govern va liberalitzar els períodes de rebaixes en 2012, i cada vegada és més comuna veure els cartells de descomptes mesclats amb altres promocions durant qualsevol moment de l’any, els consumidors continuen marcant aquesta data en el calendari i acudeixen a les botigues a la recerca de descomptes.

Per aquest motiu, recordem els drets dels clients, i diversos consells per a aprofitar al màxim aquest període sense sobresalts:
– Planifica les compres, en la mesura que siga possible. Pensar per endavant el que es comprarà i atendre les necessitats són dos consells per a evitar compres compulsives.
– Coneix les condicions de l’establiment. Els comerços tenen dret a establir condicions especials per a les compres en rebaixes, però han d’indicar-se expressament i de forma visible. En cas de dubte, el més aconsellable és preguntar al responsable de l’establiment abans de comprar.
– Informació de l’establiment. El període de rebaixes haurà d’estar anunciat en l’establiment en lloc visible al públic, fins i tot quan estiga tancat. També visible haurà d’estar l’anunci de pagament amb targeta, perquè pot donar-se el cas que els establiments no admeten aquest sistema de pagament. Finalment, com hem dit ja, s’ha d’informar de les condicions de canvis i devolucions, si s’ofereix aquesta possibilitat.
– Revisa preus i descomptes. Els objectes rebaixats han de mostrar el seu preu original, a més d’anar acompanyat bé del nou preu rebaixat, bé del percentatge de rebaixa indicat de forma clara.
– No és el mateix “rebaixa” que “saldo”. La qualitat del producte, prossegueix l’OCU, no pot diferenciar-se en res de la qual tenia abans d’estar rebaixat. Els productes amb tares no són rebaixes, sinó saldos i han d’oferir-se com a tals.
– Guarda els tiquets i factures. És necessari guardar els tiquets o factures simplificades de les compres, per a posteriorment reclamar un defecte, o sol·licitar un possible canvi, o devolució, si com hem dit, l’establiment els admet…
– Guarda també els anuncis i fullets. A més, és recomanable conservar els fullets publicitaris en els quals aparega reflectida l’oferta sota la qual s’ha realitzat la compra, ja que l’anunciat tindrà “caràcter contractual”.
– Els productes comprats en rebaixes tenen garantia. El servei postvenda i l’aplicació de la garantia són iguals per a tots els béns i serveis de consum, independentment que compres el producte durant les rebaixes o fora d’aqueix període.

Defensa els teus drets també en Internet. En Internet també existeixen rebaixes i en les compres realitzades per aquesta via el client compta amb el “dret de desistiment”. Un privilegi que permet al consumidor “deixar sense efecte un contracte signat a distància sense necessitat de justificar la seua decisió i sense cap penalització” en un termini de 14 dies naturals des de la recepció dels productes.
Tens dret a posar una reclamació. A més, recorda, els consumidors tenen el mateix dret a demanar un full de reclamacions (o formular-la electrònicament, o en qualsevol suport durador), o a acollir-se al sistema d’Arbitratge de Consum sempre que l’establiment estiga adherit.