Les obres de la segona fase de consolidació del talús on estan situades les filaes Abencerrajes, Llana, Realistes i Muntanyesos, en el vessant del riu Riquer està previst que finalitzen abans que acabe el mes. Recordem que el vessant es va veure afectat pels temporals de pluja, neu i vent de desembre de 2016 i gener de 2017.
Ja ha acabat l’estabilització definitiva de tota la part superior del talús mitjançant murs i malla ancorada al terreny. També s’ha dut a terme la demolició i ara mateixa estan finalitzant la reconstrucció de la terrassa que s’ha vist afectada per l’ensulsiada. També s’ha establit un pla per a controlar els possibles moviments del vessant tant superficials com interns que pogueren causar alguna inestabilitat d’aquesta.
Recordem que aquestes obres van ser adjudicades a l’empresa Contractes Vilor, SL per valor de 402.930 euros.
Les filaes afectades ja treballen per poder obrir les seues portes amb normalitat per al Mig Any i els tècnics han indicat que si no hi ha cap contratemps, açò serà possible.
Lorena Zamorano, regidora d’Urbanisme destaca que «Després del temporal que va afectar la nostra ciutat, el nostre govern va treballar per a reparar tots els danys patits, tractant d’aconseguir totes les ajudes possibles de les administracions públiques. Un projecte amb dificultats jurídiques i tècniques evidents i amb un cost econòmic elevat. En total aquestes obres suposaran més de mig milió d’euros però les arques municipals només aportaran la meitat, euros ja que hem aconseguit una subvenció del Ministeri de Política Territorial del 50%».
Cal recordar que aquesta és la segona fase i que ja es va fer una primera actuació en la qual es va portar avant el recalçament de les fonamentacions de l’edifici de l’edifici situat al carrer Bisbe Orberà, situat en la coronació del talús, concretament en la filà Llana. Aquestes obres ja acabades van ser realitzades per l’empresa Promed Consulting amb un pressupost de 107.812 euros.
Les obres realitzades, tant la primera fase com de la segona, suposaran una inversió econòmica de més de 500.000 euros, subvencionats en un 50% pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública gràcies al projecte presentat per l’Ajuntament per a reparar el talús, afectat pel temporal d’aire, pluja i vent, i que aprovat per l’administració estatal subvencionant la meitat de l’actuació.