Per primera vegada en 10 anys, Alcoi creix en nombre d’habitants i se situa en un total de 58.994 persones. Les xifres són de l’Institut Nacional D’Estadística (INE) inclosos en el padró municipal a data d’1 de gener de 2019. L’augment de 2019 és de 17 persones més però, si tenim en compte que el creixement vegetatiu és negatiu en 219 persones, el saldo total de persones que ha atret la ciutat és de 236 persones, demostrant la capacitat d’atracció d’Alcoi.
L’INE dóna com a xifra total d’habitants a data d’1 de gener de 2019, 58.994 persones. Un augment que es produeix després d’una dècada , des de 2009, i que durant 2018 va suposar 188 persones menys. Aquest augment de població és la confirmació d’una tendència que ve produint-se als últims anys i que suposa que la ciutat és més atractiva i capta nous habitants.
En l’altra banda, Alcoi pateix la falta de natalitat que ha afectat als últims anys al creixement vegetatiu que, no és res més, que la diferència entre els naixements i les defuncions. En 2018, en la ciutat van nàixer 422 persones i va haver-hi 641 defuncions. Un creixement vegetatiu negatiu de 219. Cal recordar que a partir de 2011, la ciutat ha tingut creixement vegetatiu negatiu, essent tant en 2016 com 2017 de 190 persones menys. Un repte demogràfic que indubtablement afecta de manera destacada a les societats desenvolupades del segle XXI.
L’alcalde, Toni Francés, destaca la tendència positiva d’atracció que es va detectant des de fa uns anys: «Les últimes dades de l’INE a 1 de gener de 2019 ens diuen que la ciutat creix en nombre d’habitants. I ens confirma com porten dient als últims anys que Alcoi és, cada vegada més, una ciutat atractiva, capaç de captar nous habitants. Però, també som molt conscients que la falta de natalitat és un repte important que hem d’afrontar com a societat. Pel que des del govern, a banda de seguir treballant per a oferir Alcoi com una ciutat innovadora i atractiva, que dóna oportunitats als seus ciutadans, també hem de treballar de valent en afavorir que les alcoianes i alcoians puguen i vulguen tindre fills, oferint totes les facilitats que té l’administració local, perquè els nostres ciutadans puguen desenvolupar el seu projecte de vida».
A les dades oficials de l’INE, 58.994 persones cal sumar la població flotant de la ciutat formada, sobretot, per estudiants, que en Alcoi es calcula que està al voltant de les 2.000 persones. La població flotant és aquella que malgrat viure a Alcoi tant a temps complet com parcial no està empadronada a la ciutat i, per tant, no es comptabilitza en les dades oficials. D’altra banda, els habitants alcoians de més de 65 anys són més d’11.000, i Alcoi té 12.000 habitants entre nens i adolescents. En aquest sentit, la ciutat ha aconseguit ser, als últims anys, tant ciutat Amiga de la Infància per UNICEF com ciutat amigable amb les persones majors. Aquests distintius demostren l’interés i l’esforç d’Alcoi per treballar per a aquests dos importants col·lectius.