L’Ajuntament d’Alcoi ha aprovat aquest matí, en la junta de govern municipal, la contractació mitjançant concurs de la inserció, assessorament, planificació i seguiment de la difusió publicitària de les campanyes de comunicació del Consistori. El contracte consisteix en tres lots: un de publicitat institucional, un altre de publicitat turística i l’últim, de publicitat cultural, i l’adjudicació serà per a un any, prorrogable un altre.

El pressupost de licitació anual del primer lot és de 175.329 euros, iva inclòs; el del lot 2, de publicitat turística, 30.250 euros, iva inclòs; i el tercer lot, de publicitat cultural, de 73.000 euros, iva inclòs. El valor estimat del contracte, per tant, és de 460.461,16 euros, un import que té la consideració de despesa màxima a executar i, per tant, no hi ha cap obligació de consumir-lo totalment. L’empresa que opte al plec haurà de presentar un pla de comunicació perquè la publicitat arribe al nombre més gran de persones amb el menor cost possible, complint també, amb la legislació i, per tant, amb els requisits que la llei de publicitat autonòmica marca per a aquest tipus de comunicació.

Teresa Sanjuán explica la decisió de contractar la comunicació institucional: «Tal com ens va comprometre al ple de novembre aquest govern, hem tret a contractació la publicitat institucional. Aquesta comunicació, tal com indica la llei, és un dret de la ciutadania i un deure de les administracions públiques. Amb aquesta licitació, una empresa especialitzada serà l’encarregada d’assegurar que el missatge que l’administració ha de difondre arriba a l’audiència apropiada, en el lloc i moment adequat i amb el menor cost possible per a l’Ajuntament. Un procediment que dóna transparència als diners públics que s’utilitzen per a informar a la ciutadania, i que està avalat tant per la llei de publicitat de la Generalitat com per la llei de contractació del sector públic. Esperem, doncs, amb aquest concurs tindre un bon pla de comunicació realitzat per una empresa especialitzada, i estalviar diners, aconseguint que tot el que hem de comunicar, així com la promoció turística i cultural, arribe als destinataris de la millor manera possible».

La llei de publicitat de la Generalitat, que inclou a les entitats locals, ja marca com ha de ser la publicitat institucional, respecte als seus principis i criteris de distribució. Evidentment l’empresa haurà de seguir la legislació i per tant, optar per una distribució on primarà l’audiència i la implantació territorial i social, i on també es podrà valorar les característiques dels destinataris i la llengua predominant. La legislació també indica que la publicitat institucional s’ha de realitzar preferentment en valencià.