Aquesta setmana ha donat principi l’Estudi Nacional de Seroprevalència – ENE-COVID, relacionat amb la pandèmia actual de Coronavirus. Es realitza per a conéixer les vertaderes dimensions de l’epidèmia COVID-19 a Espanya, estudiant l’estat immunològic de la població, tractant-se d’un estudi sero-epidemiològic que proporcionarà estimacions de prevalença d’infecció present o passada amb suficient precisió.

En el Departament de Salut d’Alcoi, l’INE (Institut Nacional d’Estadística) ha seleccionat tres zones censals amb 24 famílies cadascuna. Una a Ibi Riu dels Caixes, una altra a Alcoi-La Fàbrica i una altra a Cocentaina.

S’està telefonant als seleccionats des dels Centres de Salut corresponents, per a consultar la seua participació voluntària en l’estudi. Tot el personal s’identifica en el moment de la cridada, i es convida a la participació. Les preses de mostres són en cada Centre de Salut, i excepcionalment en domicili si el participant té impossibilitat per a acudir al Centre de Salut.
La duració de l’estudi és de nou setmanes, amb un grup de 12 famílies seleccionades la primera, altres 12 famílies la segona i descans la tercera setmana. Es repeteix una 2a i una altra 3a tanda. Se’ls dóna als participants informació per escrit, i tot està documentat.

Des de la Policia Nacional han informat que es poden produir esporàdicament circumstàncies d’individus que aprofiten la cita de l’enquesta per a suplantar al personal sanitari amb la intenció de poder entrar en els domicilis. Ressaltar que sempre, abans de realitzar cap actuació, es realitzen trucades telefòniques des del Centre de Salut, i es concreta cita amb els interessats. Tot això segons marca el protocol.

“Valorem de manera positiva aquesta iniciativa, ja estan cridant per telèfon a les persones des dels Centres de Salut. Recordem que la participació és voluntària i que s’identificaran de manera adequada” ha recalcat el regidor de Salut Pública, Miguel Juan Reig.