La soledat en les persones majors de 65 anys afecta en la nostra ciutat a més de 3.600 persones segons les dades municipals. L’Ajuntament ha decidit fer un seguiment telefònic per a veure com estan afrontant l’estat d’alarma i detectar possibles necessitats, encara que elles no hagen sol·licitat ajuda explícitament. Durant les telefonades, realitzades per professionals, es detecta tant la necessitat d’ajuda econòmica, de serveis com d’acompanyament. El professional que telefona valora l’estat de la persona, atenent al que ella transmet i a la seua pròpia avaluació i, si es creu necessari, es recomana la derivació a un servei o departament. En total, ja s’han realitzat més de 600 telefonades i el procés continua en marxa.

Els majors de 65 anys és, sens dubte, el col·lectiu social més exposat a la Covid-19 i que més ha de protegir-se de la malaltia. Des de l’Ajuntament s’ha estat treballant des del primer dia a cobrir les diferents necessitats socials de les alcoianes i alcoians majors de 65 anys.

Des de la Regidoria de Polítiques Inclusives s’han atés des que es va declarar l’estat d’alarma fins a finals d’abril, 187 persones majors de 65 anys que han sol·licitat ajuda: 39 per comprar menjar, 25 per comprar medicaments i 123 per la gestió residus i altres necessitats referents als serveis socials.

Però, a banda de les ajudes sol·licitades directament, la regidoria de Gent Gran està realitzant un seguiment telefònic a les més de 2600 persones majors de 65 anys que viuen soles a la ciutat. Una telefonada que serveix per saber la situació social, psicològica i les necessitats de la persona, valorada per un professional, que indica si és necessària la seua derivació a algun servei o la necessitat de seguiment.

La regidora de Gent Gran, Carol Ortiz, destaca la importància de la mesura municipal: «Tots sabem que els majors són uns dels més afectats per la crisi però, sobretot, aquells majors que viuen sols. Volem saber en quin estat es troben tots aquests alcoians i alcoianes i, per això, estem realitzant un seguiment telefònic per valorar si necessiten algun tipus d’ajuda. Ja hem realitzat més de 600 cridades i seguim amb el procés, ja que el nombre total de persones majors de 65 anys que viuen sols a Alcoi supera les 2600».
«La gent gran que viu sola ha patit molt la crisi sanitària de la Coivd-19, i durant les telefonades, molts d’ells, agraeixen sentir una veu encara que siga a l’altre costat del telèfon. En alguns casos hem detectat necessitats més específiques però, altre voltes, només cal escoltar-los, animar-los a expressar els sentiments de tristesa que puguen tindre i acompanyar-los, encara que siga des de la distància» conclou Ortiz.

L’Ajuntament ha treballat les dades del padró, per identificar el nombre de persones majors de 65 anys que viuen soles. Les dades també assenyalen la distribució per barris d’aquestes més de 2600 persones. A l’Eixample, hi ha un total de 825 persones, un 6,14% de la població del barri; en Santa Rosa, hi ha 917, essent un 6,31% ; Batoi, en té 113, un 6,11%; Zona Nord compta amb 916, el 5,41% de la seua població; Viaducte, 42, és a dir, només el 3,51%; Zona Centre, té 354, un 9,36% del total del barri; Zona Alta, 383, un 4,93% i els disseminats, 57 persones, un 3,41% del total de les persones empadronades en la zona.