El 8 de juliol finalitza el termini per a la presentació d’instàncies per inscriure’s a les Oposicions per Agent de Policia Local a la nostra ciutat. Aquestes oposicions, com totes les de l’Estat i per descomptat les altres que està en marxa a l’ajuntament, es van haver de paralitzar temporalment a causa de la Declaració de l’Estat d’Alarma. De les 19 places convocades, 11 són del torn lliure i 8 del torn de mobilitat.
Així mateix, es pot ressaltar que la Junta de Govern va aprovar ahir la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió temporal de llocs de treball d’agent de la policia local mitjançant comissió de serveis. Cal indicar que la comissió de serveis és el sistema legal perquè funcionaris puguen prestar els seus serveis en un altre Ajuntament, per un termini màxim de dos anys. Així, es poden cobrir temporalment places d’Agent de la Policia Local mentre es realitza el procés selectiu d’oposició.
Recordem que el passat 14 de gener Un total de 12 policies van prendre possessió de les seues places. D’ells, 6 que juraven o prometien el seu càrrec per primera vegada, 2 del torn de mobilitat i 4, que ja van acabar el curs de l’IVASPE, i per tant, s’incorporaven de manera definitiva.
El regidor de Seguretat, Raül Llopis, destaca que: «Vam dir que la contractació de Policies Locals és una prioritat per aquest Govern i els fets ho demostren, en gener vam fer la incorporació més alta d’efectius de policia local dels últims anys i el pròxim any quan acabe aquest procés tindrem 19 agents nous. El que suposarà que en quatre anys, haurem renovat un terç del total de la plantilla».
«Els fets són els que parlen i el termini està obert, la ciutadania pot comprovar que aquest Govern treballa, no menteix. A més, com sabem que aquest procés serà llarg hem convocat una borsa de treball per a la provisió temporal d’agents, perquè per a nosaltres és molt important incorporar els efectius a la nostra ciutat i que la Policia Local puga treballar de la millor manera possible, per això també vam adquirir dos nous cotxes híbrids i jupetins antibales per als diferents torns».