En total, l’Ajuntament d’Alcoi destinarà en 2020 105.900 euros per ajudar a les famílies alcoianes més desfavorides a pagar els subministraments bàsics dels seus domicilis, incloent-hi, l’IBI. Les beneficiades han estat un total de 1.340 famílies. Del global d’ajudes presentades, 1.052 ajudes han sigut en concessió automàtica i 93 són una ampliació de la quota automàtica; 156 són noves ajudes i 39 noves ajudes d’ampliacions de la quota automàtica. En total, hi ha 132 famílies amb dret d’ampliació de quota perquè compleixen algun dels requisits, ser famílies nombroses, famílies monoparentals, famílies amb menors de tres anys, persones amb diversitat funcional o víctimes de violència de gènere.

L’Ajuntament d’Alcoi va enviar una carta informant de les ajudes a les persones que l’any passat ja van rebre aquesta subvenció perquè les famílies en situació de precarietat econòmica puguen fer front als pagaments de les càrregues, obligacions, serveis i subministraments bàsics de l’habitatge, amb tota la documentació necessària per a poder-les tornar a demanar. A totes elles també se’ls va adjuntar la documentació per demanar la bonificació de la taxa de brossa per al 2020, ja que aquestes famílies també compleixen amb els requisits per obtenir-la.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes són nuclis familiars amb ingressos inferiors a 12.000 euros anuals que no poden fer front a les càrregues necessàries per a poder viure en un habitatge estable.

La regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó, comenta: «Seguim treballant des de l’Ajuntament promovent que les famílies puguen tindre en els seus habitatges els serveis mínims coberts i, per això, un any més, hem tret les ajudes a les quals s’han acollit més de 1300 famílies en situació de precarietat. Sempre intentem facilitar al màxim aquests tràmits, enviant la informació a les famílies que l’any anterior s’han beneficiat i, en total, aquest any hem destinat prop de 106.000 euros per cobrir els serveis bàsics de la llar com l’aigua, la llum o el gas, per exemple, dignificant els habitatges i evitant el desarrelament familiar”.

Cal recordar que les ajudes que poden rebre aquestes famílies són:
1. Amb caràcter general els beneficiaris rebran una ajuda de 75 euros anuals.
2. Unitats familiars monoparentals amb fill/s menors de tres anys a càrrec, 100 euros anuals.
3. Unitats familiars amb fill/s menors de tres anys, 90 euros anuals.
4. Unitats familiars amb discapacitats amb minusvalideses iguals o superiors al 65%, 120 euros a l’any.
5. Unitats Familiars amb víctimes per violència de gènere, 120 euros a l’any.
6. Famílies nombroses, 120 euros a l’any.