Al ple de l’ajuntament d’Alcoi d’octubre de 2020, des de Podem van sol·licitar la creació d’una mesa de seguiment de la conversió del centre en zona de vianants, proposta que va ser aprovada i que va ser condició indispensable perquè la formació morada donara suport al procés de peatonalització del centre.

«Davant la falta de participació prèvia en tot aquest procés, pensem que aquest instrument pot servir per a poder fer un seguiment i avaluar les mesures que s’han dut a terme i les seues mancances i poder resoldre així els conflictes que s’estan originant i a més, fer-ho d’una forma col·lectiva i participada donant veu a la ciutadania i la resta d’agents socials implicats en el procés: veïns i veïnes, comerciants, associacions, etc.» comenta el regidor Aarón F. Santamaría

Des de la formació morada afirmen que «la proposta fa un any que va ser aprovada al ple i al més d’abril de 2021 vam presentar un altre prec per demanar que es creara i es convocara aquesta mesa el més aviat possible. Uns mesos després, com que aquesta mesa no s’havia convocat, vam tornar a preguntar en comissió per aquest tema i se’ns va dir que després d’estiu, al mes de setembre, es convocaria» continua el regidor.

Un any després de que s’aprovara la proposta de Podem Alcoi, i set mesos després d’iniciar el procés de conversió del centre en zona de vianants, aquesta mesa segueix sense ser una realitat i per això presentaran un prec al proper ple del mes de novembre per exigir al govern municipal que cree aquest òrgan de forma imminent.

«Se’ns va assegurar que a setembre es convocaria i un mes després seguim sense cap notícia al respecte. Considerem que és urgent disposar d’aquest instrument per poder atendre i resoldre els conflictes que s’han generat, avaluar el procés i seguir prenent decisions que el milloren i aconseguir així que aquest procés de conversió del centre en zona de vianants puga ser un èxit com tots i totes volem», finalitza Santamaría.