Amb esta ampliació, la convocatòria disposa ja de més de 12 milions d’euros finançats pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència
El Consell ha ampliat en quasi 4 milions d’euros el pressupost destinat a les accions formatives per a reciclar persones desocupades i ocupades de sectors estratègics.

Estes ajudes es destinen a formació oferida per les mateixes empreses, agrupacions empresarials o entitats sense ànim de lucre per a millorar i actualitzar la qualificació del personal treballador en sectors estratègics.

Esta iniciativa per al reskilling i upskilling de professionals d’estos sectors estratègics disposava inicialment d’una dotació de més de 8 milions de pressupost i té per objectiu específic subvencionar propostes d’accions formatives que s’ajusten a les necessitats més immediates de formació de capital humà dels diferents sectors productius. L’actuació s’inscriu en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que es finança amb fons extraordinaris de la Unió Europea.

L’ampliació pressupostària del Consell ascendix a 3.972.206,37 euros, amb la qual cosa la inversió total en estes accions formatives promogudes per Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ascendix ja a 12.022.206,37 euros.

Labora subvenciona els projectes de formació que s’orienten als sectors prioritaris del Pla de Modernització de la Formació Professional com, per exemple, nova tecnologia avançada de la informació, màquina-ferramenta automatitzada i robòtica, equips aeronàutics i equips de transport ferroviari modern.

Així mateix, subvenciona projectes vinculats a vehicles basats en energia i equips nous, maquinària agrícola, nous materials, biofarmàcia i productes mèdics avançats, cadena de consum, hostaleria i turisme, serveis d’atenció a persones, construcció i rehabilitació d’edificis o qualsevol altre sector d’interés degudament justificat.

Totes les accions formatives programades comptaran amb un mínim de 30 hores i un màxim de 60 hores de formació i es podran impartir de manera presencial o no presencial.

L’entitat beneficiària serà la responsable de la selecció de l’alumnat i Labora col·laborarà en esta cerca, i per a fer-ho facilitarà a l’entitat una relació de les persones preseleccionades. Únicament podran participar les persones que no tinguen acreditada la unitat de competència a la qual fa referència l’acció formativa que s’ha d’impartir.