L’Ajuntament d’Alcoi ha aprovat la convocatòria d’ajudes econòmiques per a famílies en situació de precarietat econòmica per a coadjuvar al pagaments de les càrregues, obligacions, serveis i subministraments bàsics de l’habitatge.

Es podran beneficiar d’aquestes ajudes, les famílies amb ingressos inferiors a 12.000 euros anuals, que així podran fer front al sosteniment de les càrregues de l’habitatge.

El termini per a demanar aquestes sol·licituds va del 15 de maig al 18 de juliol de 2017, ampliant el termini habitual d’un mes a dos, com ja es va fer l’any passat per a què la gent tinga més temps per poder fer les sol·licituds, que deuran fer al Departament de Tributs de l’Ajuntament.

El darrer any es van beneficiar més de 1.266 famílies, amb un total de 99.385 euros, D’aquestes ajudes concedides, 1.139 van ser de caràcter general, és a dir de 75 euros i 127 amb circumstàncies específiques de 90 a 120 euros.

Les ajudes seran de:
1. Amb caràcter general els beneficiaris rebran una ajuda de 75 euros anuals.
2. Unitats familiars monoparentals amb fill/s menors de tres anys a càrrec, 100 euros anuals.
3. Unitats familiars amb fill/s menors de tres anys, 90 euros anuals.
4. Unitats familiars amb discapacitats amb minusvalideses iguals o superiors al 65%, 120 euros a l’any.
5. Unitats Familiars amb víctimes per violència de gènere, 120 euros a l’any.
6. Famílies nombroses, 120 euros a l’any.

La regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó ha explicat que «aquestes prestacions serviran per a complementar les ja existents, d’aquesta manera ajudem a les famílies que tenen problemes per a l’abonament del rebut de la llum, de l’aigua o del gas, fins i tot de la taxa de la brossa o de l’IBI. El Govern Municipal segueix treballant per les persones, en aquest cas les més afectades per la crisi econòmica, tractant de pal·liar la seua situació i possibilitant la seua permanència al seu habitatge, evitant situacions de desarrelament i promovent, com finalitat pública la dignitat de l’habitatge habitual amb els seus serveis mínims».