El Concurs Europeu, EUROPAN 14, on Alcoi participa presentant un repte urbanístic, destinat a joves arquitectes europeus menors de 40 anys ja està en marxa. Les inscripcions ja es poden realitzar i la data màxima per a presentar les propostes és el 30 de juny. Els resultats es faran públics l’1 de desembre de 2017. La ciutat ha presentat una proposta als participants perquè realitzen un avantprojecte d’edificació d’un edifici multimixt de 0,88 hectàrees, situat a les actuals aules verdes, dins de l’ària de reflexió urbanística de 4 hectàrees que engloba la plaça d’Al-Azraq.
EUROPAN 14 es dirigeix als joves arquitectes europeus, associats o no amb joves professionals d’altres disciplines. Tots els concursants, qualsevol que siga la seua professió, hauran de tenir menys de 40 anys el dia 30 de juny de 2017, data límit de lliurament de les propostes. El primer premi està dotat amb 12.000 euros i el segon amb 6.000 euros.

La fitxa presentada per l’Ajuntament d’Alcoi indica la importància de l’àrea anomenada Plaça Al-Azraq dins del barri Zona Nord que té una població de 17.000 habitants. Es parla del futur urbanístic d’Alcoi anomenat Alcoidemà que inclou tres nodes basats en la innovació, investigació i desenvolupament: Al-Azraq, Rodes i el Campus de la UPV. Al-Azraq és un punt neuràlgic connectat tant amb l’eixida nord de la ciutat per la N340, amb l’Autovia A7 a través del Pont Paco Aura, que també arriba al centre de la ciutat. Per la part sud, el barri es connecta amb el barri de l’Eixample a través de l’avinguda Joan Gil Albert.

Igualment, la fitxa alcoiana destaca l’aprovació per part de la ciutat del PGE i indica el futur PRI de la Plaça. També es fa referència al Pla de Participació Ciutadana que va tenir la plaça d’Al-Azraq on es van indicar diferents usos per al sòl que inclou aquest ampli buit urbà. Un altre aspecte important del projecte és la sostenibilitat i els aspectes que permet apropar-se al zero consum d’energia amb l’aplicació de recursos que creen edificis autosuficients pensant en els seus usos i la seua viabilitat en el temps.

EUROPAN és una federació europea d’organitzacions nacionals que regeixen concursos d’arquitectura i, més tard, les realitzacions que es deriven de les fallades dels jurats. La convocatòria i la coordinació general del Concurs als diferents països europeus participants, les realitza EUROPAN, associació sense ànim de lucre amb seu a París i sotmesa a la Normativa de l’ordenament Jurídic francés. 13 països europeus, amb objectius comuns, llancen simultàniament aquests concursos d’idees, oberts, públics i anònims, entorn del tema «Ciutats Productives».