Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través de la Direcció General de Política Lingüística, ha resolt concedir les ajudes econòmiques adreçades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors valencianes i del Carxe, per al foment de l’ús valencià.

En total s’han destinat 1.114.673,29 euros, que s’han repartit entre 228 organismes que n’han sigut els beneficiaris en tot el territori valencià. Dels quals 19.856,61 euros s’han assignat a l’Ajuntament d’Alcoi, una de les administracions que més rebrà.

Per províncies, a Alacant han obtingut subvencions 50 ajuntaments, 1 entitat local menor i 1 mancomunitat; a Castelló, 42 ajuntaments i 1 mancomunitat, i a València, 124 ajuntaments, 1 entitat local menor i 8 mancomunitats.

Aquestes ajudes s’han incrementat un 11,4% respecte al 2016 i els beneficiaris també han augmentat un 17% respecte a la passada convocatòria.

Els programes subvencionables als quals es poden acollir aquests organismes són retolacions i senyalitzacions; cursos de valencià destinats a empleats públics de l’Administració local, col·lectius específics i població adulta; campanyes i accions de voluntariat lingüístic; campanyes i accions d’acolliment lingüístic a nouvinguts; activitats culturals, accions, activitats i campanyes municipals de sensibilització i promoció de l’ús del valencià, i creació i funcionament d’oficines o serveis de promoció del valencià.

També reben subvenciones els programes d’ús del valencià en les xarxes socials de l’entitat. A més, les oficines de promoció del valencià podran ser pròpies dels ajuntaments o mancomunades entre diferents entitats locals amb la finalitat de donar servei a més nuclis poblacionals.