Guanyar Alcoi, ha preparat una bateria amb 56 propostes Pressupostos Municipals del 2018, que, asseguren «estan basades fonamentalment en quatre eixos que des de la plataforma ciutadana es creuen fonamentals per revertir la situació d’estancament de la ciutat». Aquestes serien l’habitatge públic, la recuperació de serveis privatitzats, la creació i dotació econòmica de la mesa d’immigració, la promoció econòmica i ocupació i avançar en l’autoabastiment energètic i sostenible de la ciutat.

Des de Guanyar Alcoi s’assenyala la importància d’engegar un canvi de model de gestió municipal que consideren «més eficient, més just, que revertisca en la ciutadania i que aconseguisca mobilitzar l’energia de tots els alcoians i alcoianes». Per això consideren de importància el «realitzar propostes als Pressupostos per tractar de canviar la dinàmica de gestió i com a un inici en el qual canviar prioritats adaptant les partides a les necessitats reals dels ciutadans, fomentar l’ocupació i l’economia productiva de la ciutat i, fonamentalment, protegir als més desfavorits».

La Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, Estefania Blanes, explica que «hem preparat 56 propostes per als pressupostos municipals del 2018, volíem seguir la dinàmica dels anteriors anys sent propositius i tractant de què el pressupost per al 2018 siga el més transformador, social i beneficiós possible per als ciutadans d’Alcoi».

La Portaveu informa que «hem convocat reunions per tal de debatre quines havien de ser les nostres propostes força respecte als Pressupostos del 2018, hem organitzat un taller per formar i informar sobre els pressupostos i agafar propostes; amb tots aquests contactes hem enllestit un document participat amb les 56 propostes», tal com s’ha assenyalat anteriorment, el document «es fonamenta en cinc punts: la promoció econòmica i l’ocupació; el foment d’un parc d’habitatge públic; la recuperació de serveis privatitzats; la creació i dotació econòmica de la mesa d’immigració; i avançar en l’autoabastiment energètic i sostenible de la ciutat», afegeix Blanes.

Estefania Blanes explica quin serà el full de ruta de Guanyar Alcoi a partir d’ara: «continuarem treballant les propostes, per donar-los major criteri tècnic dintre de les nostres possibilitats i tenint en compte que estem a l’oposició, organitzarem reunions periòdiques amb aquella gent que estiga disposada a proposar i treballar i, sobretot, tenint com a horitzó un canvi en el model de gestió públic», el regidor explica al respecte que «els canvis polítics a les Institucions han de començar per canviar les prioritats polítiques, i això, en gran part, s’ha de reflectir en els Pressupostos, aleshores és una bona oportunitat per fonamentar el canvi polític que volem, cap a un Ajuntament amb polítiques més socials, que fomente més l’ocupació de qualitat i que cree una ciutat més amable i pròspera per a tots els ciutadans».