L’Ajuntament d’Alcoi està duent endavant diferents accions per obtenir un estalvi, tant d’energia com econòmic, produint menys emissió de CO₂. A la Font Roja, ha aconseguit reduir en un 27% els kWh totals amb una reducció d’emissions de 17 tones de CO₂.

Jordi Martínez, regidor d’obres i medi Ambient, explica: «Seguim treballant per cuidar el Medi Ambient i ser més eficients energèticament. A part d’això, amb aquestes mesures, també obtindrem un estalvi econòmic anual. Apostar per una ciutat sostenible i verda és un compromís d’aquest Govern en totes les àrees».

Per aconseguir aquest estalvi l’Ajuntament ha implementat a l’edifici Font Roja Natura controls de consum per planta i departament, ha aïllat les finestres, a més de regular els consums per horaris i espais. En concret s’ha passat en 2013 de consumir 66.375 kWh de gas i 212.941 kWh d’electricitat, és a dir un total de 279.316 kWh, a consumir en 2016, 204.241 kWh en total: 85.475 kWh de gas i 117.766 kWh d’electricitat.

Recordem que l’Ajuntament d’Alcoi ha aconseguit un estalvi de 74.755,69 euros a l’any, gràcies al fet que els consums en il•luminació han disminuït a causa que de forma gradual ha realitzat un canvi de lluminàries per altres de major eficiència energètica i per la implantació de sistemes de control. L’enllumenat públic és el que major estalvi s’obté amb 36.537,96 euros a l’any, la qual cosa representa el 48.9% de l’estalvi, posteriorment està medi ambient amb 18.420 el 24.6%. L’estalvi s’ha aconseguit també a la Casa Consistorial i Edificis Municipals, Centres de la Tercera Edat, Centres Socials, Cotxeres/Magatzems, Conservatori, Cultura, Esports, Educació Primària, EIMA Jesuset del Miracle, EIMA Zona Nord, Museu Arqueològic i Turisme.
També cal recordar que els centres escolars públics que produiran un estalvi, tant d’energia com econòmic, produint menys emissió de CO₂ amb les actuacions realitzades des de l’Ajuntament: canvis a caldera de gas natural al CEIP Sant Vicent, EIMA Jesuset del Miracle i Conservatori Municipal Joan Cantó. A més, s’ha canviat a il•luminació led el CEIP Horta Major i l’EIMA Zona Nord. L’estalvi als Centres Educatius serà de 185.455,31 KWh i 20.739,57 euros a l’any, a més hi haurà un estalvi de CO₂ de 67,41 a l’any.