BIVIA ha incorporat la col·lecció de llibrets i programes originals de les Festes de Moros i Cristians d’Alcoi, conservats per l’Hemeroteca Pública Municipal i que foren editats per la Junta de Festes de l’Ajuntament d’Alcoi de 1900 a 1936.
Aquestes publicacions tenien lògicament una periodicitat anual per anunciar les festes de Moros i Cristians de la ciutat. S’hi han digitalitzat aquells exemplars que posseeix l’Hemeroteca: de 1900 a 1907, de 1911 a 1914, 1918, 1920, 1924, 1933, 1934 i 1936. Alguns d’ells són reproduccions facsímils que es van publicar amb l’actual Revista de Festes en la dècada del 2000.
L’origen d’aquests programes de festes pot ser, segons el llibre La premsa en les comarques de l’Alcoià-Comtat, la guia de festes apareguda en 1899. Els exemplars no estan numerats i estan impresos normalment a Alcoi (als tallers de Payá, Josep Pérez, El Serpis, etc.) i, fins i tot, a València. Tant la quantitat de pàgines com la mida canvien al llarg del temps i contenen fotografies i litografies.

Les publicacions s’estructuren quasi sempre en dues seccions: «programa d’actes» i «indicador comercial». La informació del «programa d’actes» constitueix una interessant font d’informació per a la història de la Festa de Moros i Cristians i reflecteix els canvis que van produint-se en la Festa a conseqüència de la política de cada moment, com per exemple durant la Segona República. La secció «comercial» també és interessant per a la història local perquè recull l’evolució de diferents establiments comercials, fàbriques i tot tipus de professionals que exercien a Alcoi.

D’altra banda cal destacar el disseny gràfic de les cobertes, anuncis i tipografia, que evolucionava segons el gust artístic de l’època, amb dissenys des de l’Art Nouveau a l’Art Decó. Com exemple de disseny Art Nouveau o Modernista destaquen els programes de 1905. La majoria de les cobertes són litografies signades pel taller de Camilo Albors. Algunes reprodueixen el cartell de festes d’aqueix any i unes altres eren composicions del pintor Cabrera Cantó, assessor artístic de l’Associació de Sant Jordi. Com a portades curioses destaquen les de 1902 i 1911, dissenyades per Fernando Cabrera. La de 1902 amb la inscripció “Paz y Trabajo” representa una parella d’obrers amb eines de faena i una xiqueta que mostra llibrets de paper de fumar i confits. La portada de 1936, dissenyada per Arjona Vallet, també és una excel·lent mostra iconogràfica de l’estil del moment.

Tots els exemplars poden consultar-se directament en l’adreça.

Cartell