Ja ha començat la segona fase de la restauració de la Màquina del Tren dels Anglesos, amb la qual s’enjardinarà la zona que envolta la locomotora i s’instal·larà un sistema d’il·luminació. Es preveu que la duració de les obres siga d’unes tres setmanes, per tant, a finals de novembre aquesta fase ja podria estar enllestida. Una vegada hagen finalitzat les millores, en gener de 2018 es durà a terme l’acte per commemorar el 125 aniversari de la línia Alcoi-Gandia.

Quant a les especificacions tècniques d’aquesta segona fase, l’enjardinament estarà constituït per una superfície de gespa artificial d’uns 200 m², on es disposaran 5 unitats de Cyca Revoluta (planta coneguda com a ‘ciques’) i una bardissa del gènere pyracantha que envolte el monument; tot encerclat per una vorada jardinera. Per a il·luminar el conjunt s’instal·larà un focus en un fanal orientat al monument.

«Seguim treballant per recuperar i fer valdre el nostre patrimoni històric. Des del govern considerem prioritari fomentar entre la ciutadania el coneixement de la història local amb aquesta mena d’iniciatives» recalca la regidora de Patrimoni, Lorena Zamorano.

L’emblemàtica línia es va posar en marxa a l’estiu del 1892 en proves, essent la inauguració oficial en gener del 1893. El tren va estar en actiu fins al 1969, quan va deixar de funcionar amb l’argument de la seua baixa rendibilitat. La locomotora anomenada «Vilallonga» va ser construïda en 1890 per Beyer Peacock amb el número de fàbrica 3276. I va ser instal·lada l’any 1973 a la plaça d’Al-Azraq on es trobava l’estació terminal de la línia.