El DOCV del 2 de novembre, anunciava les bases per a subvencionar projectes locals en els municipis de la Comunitat Valenciana susceptibles de ser cofinançats pel programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

L’Ajuntament d’Alcoi ja està preparant el projecte que presentarà la ciutat per optar també a aquestes ajudes. El 2017, la ciutat ha rebut més de 20 milions d’euros de subvencions de diferents administracions, 10 d’ells cofinançats per fons europeus.

L’ajuntament d’Alcoi ha acollit la primera reunió per a començar a treballar en el programa de subvencions de Conselleria «Edificant», on han participat els 9 centres públics de la ciutat (CEIPS Romeral, Miguel Hernández, Sant Vicent i Horta Major, els IES Batoi, Cotes Baixes, Andreu Sempere i Pare Vitòria i el centre d’educació especial Tomás Llácer) . Aquest programa es pot dur endavant gràcies al fet que el Consell ha aprovat un decret llei que permet delegar les competències en matèria de construcció i rehabilitació de col·legis i instituts. És un Pla voluntari, no és obligatori per a cap ajuntament, només els municipis que així ho decidisquen formaran part. Els consistoris que s’adherisquen a «Edificant» es faran càrrec del projecte, contractació, construcció, adreça i certificació de l’obra, el que permetrà agilitzar els tràmits i donar solucions més ràpides als centres. El cost econòmic és a càrrec de la Generalitat.

Belda ha indicat que «Edificant demostrarà una vegada més que l’administració local és la més eficaç i eficient a l’hora de gestionar els recursos públics. Aquest Pla obrirà un procés participatiu sense precedents, ja que per primera vegada la comunitat educativa participarà en la presa de decisions de la construcció i rehabilitació de centres educatius, ningú millor que els usuaris dels centres coneix les seues necessitats».

Des de l’Ajuntament, s’ha explicat el programa als centres perquè facen les seues propostes, aquelles recollides s’estudiaran amb Conselleria. Les propostes aprovades per Conselleria hauran de ser aprovades també pel Consell escolar de cada centre així com pel Consell Escolar Municipal i pel plenari municipal.

«Edificant ajudarà a activar l’ocupació i l’economia local mitjançant la contractació d’empreses del municipi», ha conclòs, el regidor.

L’objectiu del programa és posar al dia tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana amb un pressupost global de 700 milions d’euros per a construir nous centres i també per a millores en els centres ja construïts, incloent-hi l’equipament.

La primera fase serà per atendre les necessitats d’aquells centres que es troben en barracons, cas que no ocorre a la ciutat però en la segona fase, entraran totes aquelles altres reformes i ampliacions. En aquest cas, Alcoi vol presentar tant la remodelació de l’Andreu Sempere com l’ampliació de Cotes Baixes.