El Ministeri de Foment, a través de la Demarcació de carreteres, ha autoritzat la circulació pel carril de la Beniata que estava tancat des de principi de 2017 quan, a conseqüència del fort temporal de pluja, neu i vent en la ciutat, es va produir un gran despreniment del vessant.

Les obres de consolidació del vessant van finalitzar al mes d’agost. A partir d’eixe moment, la demarcació de carreteres va exigir per poder autoritzar la reobertura la instal·lació d’uns inclinòmetres i un informe geotècnic que acreditara l’estabilitat d’aquest.
Aquest informe afirma que no s’han produït des d’agost moviments al vessant i que el nivell d’estabilitat aconseguit amb les obres d’agost és superior al que hi havia abans dels despreniments de l’hivern passat, encara que és necessari més temps perquè les dades proporcionades pels sondejos siguen concloents. L’informe també recomana que, per major seguretat, la instal·lació de més punts de control del vessant i unes obres complementàries.

Amb aquest informe, l’alcalde, Toni Francés, es va reunir amb la delegació d’Alacant de Demarcació de Carreteres del Ministeri de Foment i van acordar, donat el nivell de seguretat del mateix, reobrir el carril al mateix temps que l’ajuntament assumia el compromís d’iniciar unes obres complementàries. Les obres que ja estan contractades consisteixen en: ampliació de les xarxes metàl·liques, instal·lació de punts de drenatge al mur de l’antiga fabrica Maquinària Ceres i la instal·lació d’un nou sondeig en la part alta del vessant. Aquestes actuacions tenen un cost de 23.000 euros.