Les ajudes creades per la Regidoria de Comerç per a incentivar la implantació de negocis i comerços al centre històric de la ciutat, ha tancat el termini de presentació d’instàncies amb bons resultats. Les dues línies han tingut demanda, essent, un total d’11 negocis els que han demanat ajudes per l’obertura de noves activitats i 5 per a cobrir les despeses de rehabilitació de locals de baixos per a posar activitat empresarial.

La regidora de comerç, Vanessa Moltó, destaca la bona acollida de les ajudes municipals. «Crec que cal destacar que aquestes primeres ajudes, creades per un Govern municipal, per a crear activitat econòmica al centre històric han tingut bona acollida. 16 sol·licituds de diferents negocis que han iniciat activitat al centre al llarg del 2017, un fet que demostra que l’activitat del centre està dinamitzant-se i que les mesures en les quals estem treballant són positives i, per tant, hem de seguir incidint en elles».

La primera línia es tracta d’ajudes per a l’obertura de negocis, tant de nova creació com de negocis que es traslladen d’una altra part al centre de la ciutat, amb una quantia que pot arribar als 3000 euros. Per a poder accedir, es demana un contracte de lloguer de mínim 1 any o un contracte de compravenda d’un local al centre de la ciutat. També, haver sol·licitat la coneguda com a «llicència d’apertura».

L’altra ajuda se centra en la rehabilitació de locals. Es pot arribar a subvencionar el 70% de les obres fins a un màxim de 10.000 euros, sempre que aquestes estiguen destinades a convertir l’espai en un lloc per fer activitat comercial.

Moltó també destaca que les ajudes prioritzaven aquells carrers inclosos en la zona de dinamització preferent i que molts dels sol·licitants es troben ubicats en aquestes vies. «Tenim sol·licituds de negocis situats en Sant Nicolau, Santa Rita, Sant Josep, Sant Mateu, Alarcón, Pintor Gisbert o Sant Llorenç, entre altres. Per tant, cal destacar també que hem complit l’objectiu d’incidir en la rehabilitació del centre però sobretot, en molts d’aquells carrers que més necessitaven ampliar l’activitat empresarial» conclou Moltó.

Carrer Sant Nicolau

Carrer Sant Nicolau