L’Ajuntament d’Alcoi i la Generalitat Valenciana han canviat la seua política d’ajudes socials als últims anys, el que ha permés ajudar a més famílies, passant en 2010 de 429.795,32 euros a 1.023.256,92 en 2017, sumant ambdues administracions, i tenint en compte que aquest any encara no ha acabat i la xifra pot augmentar.

«Des de que vam accedir al Govern la nostra principal preocupació han estat les persones que més han patit la crisi econòmica, per això hem multiplicat aquestes ajudes, a més, hem baixat els impostos a qui menys té», destaca la regidora de Polítiques Socials, Aroa Mira.

La regidora també ha incidit en que, «si ha sigut necessari ampliar la partida d’ajudes d’emergència (PEIS), ho hem fet però tampoc podem caure en l’error d’anunciar un augment de partida així com així, per simple rèdit polític perquè en serveis socials sempre s’ha de ser molt cautelós i, per descomptat, cobrir les necessitats però sense caure en la demagògia o el ‘efect llamada’».

Cal indicar que les famílies fan a l’Ajuntament la sol·licitud de la renda garantida de la Generalitat, des del consistori es fa la tramitació i després Conselleria fa les adjudicacions. D’altra banda, des de l’ajuntament es concedeixen ajudes d’emergència social, que són incompatibles amb les ajudes de la Generalitat.

Assenyalar que en 2010 des de la Generalitat es van destinar 198.168,32 euros per a 88 famílies, mentre que l’Ajuntament va lliurar 231.627 euros a 392. L’any següent el consistori tan sols havia pressupostat 160.000 euros, i va ser amb el canvi de Govern, quan es va fer una modificació de crèdit, per lliurar finalment 297.736,71 euros a 445 famílies. La Generalitat aquell any va atorgar 303.653,45 a 91 unitats familiars de la nostra ciutat.

Des de l’Ajuntament s’ha anat augmentant la partida any a any, fins als 454.269,76 euros de 2016, al mateix temps que s’ha reduït el nombre de famílies, aquesta reducció en el volum d’ajudes individualitzades, guarda relació amb l’increment de les rendes garantides que atorga la Generalitat i la baixada de l’atur . Encara que haja baixat el nombre de famílies, la mitjana d’ajuda a cada família ha augmentat, a més «la disminució en les prestacions no suposa cap estalvi, ja que es destinaran els diners a altres partides pressupostàries en matèria de polítiques socials», explica Aroa Mira.

Recordar que la Conselleria ha agilitzat el procés que permet optar a aquesta ajuda, la qual, com ja hem informat és incompatible amb les prestacions municipals en matèria de benestar social.