La Junta de Govern va aprovar divendres passat el projecte perquè el Centre Cervantes Jove (CCJ) puga ser homologat per a impartir tallers de Formació, tal com es realitzaven fins al canvi de legislació estatal. El projecte valora les obres en 65.000 euros amb un termini d’execució de 2 mesos, i suposa millorar en l’accessibilitat en les dues plantes, un nou accés a la planta superior així com noves condícies amb dutxes en la primera planta de l’edifici.

Es duran a terme diverses actuacions, la primera consisteix a adequar les condicions de l’edifici perquè complisca amb els recorreguts d’evacuació del Document Bàsic de Seguretat contra Incendi. Per a açò s’executarà una nova escala prop del segon accés en l’ala oest (la part més pròxima al pont de Cervantes), i s’adaptaran les portes d’aquest accés perquè l’obertura siga cap a l’exterior. D’altra banda condicionarà l’escala exterior de la segona eixida eliminant les rampes disposades sobre esglaons.
D’altra banda, es dotarà a l’edifici de totes aquelles instal·lacions contra incendi que estableix la normativa vigent. També, es condicionaran i incorporaran noves portes d’accés a les diferents estades interiors, perquè complisquen les dimensions mínimes que estableix la normativa d’accessibilitat. La intervenció es limitarà a reformar alguna porta existent i disposar noves portes de major dimensió, de manera que complisquen amb les normatives d’accessibilitat. Finalment s’executarà un nou nucli de lavabos i dutxes en la planta primera.

El regidor d’empresa, Formació i Innovació, Manolo Gomicia, explica que «el canvi de llei en l’àmbit estatal ens va deixar sense poder oferir aquests tallers perquè es requeria que l’espai estiguera homologat. Decidim, amb els informes tècnics, la millor ubicació ara tenim el projecte aprovat, d’aquí a una mica, tindrem l’espai necessari per a sol·licitar aquests tallers al Servef». La intenció és oferir tallers de jardineria, obra i neteja d’edificis, cercant una demanda que no existeix en els centres de la ciutat, tant en l’educació reglada com en la privada. «Aquest govern mai farà la competència en matèria d’educació, sempre oferirem complementar l’educació actual i no duplicar estudis, com han fet altres municipis» destaca Gomicia.

Després del canvi de legislació l’ajuntament ha treballat per a cercar l’espai més adequat per a la seua homologació. Els informes tècnics han recomanat que la planta superior del Centre Cervante Jove, CCJ era la més adequada per a homologar. Cal recordar que la superfície d’aquest ampli edifici comprén en total més de 1000 m², repartits en dues plantes sense contar el recinte exterior que està al darrere.

CCJ Alcoi

CCJ Alcoi