La convocatòria d’aquest any de les ajudes «Inmpuls» de l’Ajuntament d’Alcoi, que busquen dinamitzar econòmicament la ciutat, permetrà subvencionar 42 projectes amb una quantia econòmica total de 44.010,69 euros. Aquestes ajudes estan dividides en tres línies de finançament: el programa @emprendre, que contempla 19 ajudes; @micro, amb 14 projectes subvencionats; i @arrendalcoi, amb la que es finançaran 9 projectes.

El regidor d’Empresa, Formació i Innovació, Manolo Gomicia, recorda que «a les ajudes del programa Inmpuls se’ls ha de sumar les convocades per la regidoria de Comerç, específiques per al Centre, juntament amb les quals s’ha generat durant aquest any a la ciutat un ambient propici per a l’emprenedoria».

Atenent el sector d’activitat, la meitat de les ajudes s’atorgaran a iniciatives empresarials emmarcades dins del sector terciari avançat, com per exemple oficies tècniques o gabinets d’assessorament en matèria d’enginyeria. El 40% es destinarà a comerços, fonamentalment establiments on es treballe de cara al públic. Quant al 10% restant, es tracta de projectes relacionats amb el sector industrial, que inclouen per exemple activitat paperera o relacionada amb el mobiliari d’oficina.

Cada un dels programes presenta un propòsit ben diferenciat. Amb @arrendalcoi es pretén ajudar els emprenedors a ubicar la seua activitat empresarial a la ciutat; les ajudes per tant contemplen el pagament del lloguer d’una nau o un local. Hi haurà 6.641,14 euros per aquesta línia.

La línia @micro establirà i regularitzarà un règim d’ajudes amb la finalitat de donar suport i incentivar la creació i localització de microempreses. Els beneficiaris podran obtindre subvenció en els costos de despeses notarials, registrals i d’assessoria derivats de la constitució de l’empresa; així com despeses d’elaboració del projecte tècnic i les despeses inicials de promoció, hi haurà 8.869, 55 euros.

Per últim, amb @emprendre, s’incentiva la creació de nous projectes empresarials, és la línia que més projectes s’han presentat i que tindrà una major quantitat d’ajudes, 28.500 euros.

El programa «Inmpuls», posat en marxa al començament de la legislatura passada per part de la Regidoria de Promoció Econòmica, ha atorgat fins al moment més de 174.000 euros en ajudes i ha donat suport a més de 180 projectes, destacant l’alt índex de supervivència dels negocis creats. L’any passat, es van concedir més de 35.000 euros a 38 projectes i en 2015 es va donar suport a 42 projectes diferents amb més de 41.000 euros de subvenció.

«Hem tingut una bon nombre de projectes així que crec que podem dir que les ajudes Inmpuls estan ja molt consolidades. De totes maneres, seguim avaluant i millorant. Per exemple, la línia @Job es va crear l’any passat demandada pels emprenedors no ha acabat de funcionar així que mirarem de reformular-la per a pròximes edicions» explica el regidor delegat, Manolo Gomicia.

Cal recordar que aquest any, a més de les ajudes Inmpuls, el Govern ha creat unes ajudes a través de la regidoria de comerç, específiques per a implantar negocis al centre històric, que també ha permés a 16 projectes rebre ajudes en dues línies: l’obertura del negoci i l’adequació del local comercial.