El director-conservador del Parc Natural de la Serra Mariola, Salvador Palop, ha presentat el Pla de Gestió del Parc Natural de la Serra de Mariola per al 2018 dins del procés de participació promogut per la Direcció General de Medi Natural i d’Avalucació Ambiental. En aquest pla, els membres de la Junta Rectora van realitzar diferents aportacions i suggeriments.

Així, la junta rectora ha aprovat la creació d’una comissió científica per als parcs naturals de la Serra de Mariola i el Carrascal de la Font Roja. Amb aquest organisme depenent de la junta rectora es pretén promoure, coordinar i unificar l’activitat científica dels dos parcs naturals així com assessorar els organismes de participació de cada parc natural i a la direcció d’aquests espais protegits.

Per altra banda, des de fa un temps la direcció del Parc Natural ha comprovat l’increment de sol·licituds per a la realització de proves esportives al Parc Natural de la Serra de Mariola. Aquest fet ha incentivat a la direcció del Parc Natural a mantenir reunions amb promotors i interessats amb l’objectiu d’establir quotes i calendaris perquè aquestes activitats es puguen dur a terme de forma compatible amb la conservació del Parc Natural.

Carrascar de la Font Roja

Carrascar de la Font Roja

Penyes Monteses des del Montcabrer - Parc Natural de la Serra de Mariola

Penyes Monteses des del Montcabrer – Parc Natural de la Serra de Mariola