L’estratègia de reactivació socioeconòmica per al Centre Històric d’Alcoi s’ha presentat aquesta setmana a la Mesa del Centre, òrgan de participació posat en marxa pel Govern per impulsar la rehabilitació del casc històric alcoià. El document, elaborat per PATECO a proposta de la Mesa, planteja les línies d’actuació que s’han de dur a terme amb una bateria de diferents actuacions, algunes coincideixen amb les ja realitzades per l’Ajuntament i d’altres, són noves. La mesa es tornarà a reunir abans d’acabar l’any per a consensuar un pacte per al centre.

Vanessa Moltó, regidora de comerç, explica: «El resultat del pla és molt positiu perquè refuta totes les accions que ja hem portat a terme des del Govern. Sempre hem dit que era important tindre un full de ruta però també seguir treballant perquè el centre no podia esperar, hi ha que planificar i consensuar però, sobretot, posar en marxa iniciatives i projectes, i demostrar que estem decidits i convençuts en canviar el nostre centre, estimat, emblemàtic i únic».

En les línies generals el pla marca que s’ha de definir una estratègia integral i actualitzada per al Centre Històric ( i ja s’han realitzat la creació Mesa del Centre i elaboració d’un pla estratègic); també frenar el deteriorament d’edificis i habitatges i recuperar població resident ( s’ha fet la rehabilitació d’edificis amb l’ARRU); així com convertir el Casc Històric en una zona bàsicament de vianants (realitzada ampliació i adequació de carrers com Sant Llorenç, Avinguda País Valencià, Mossèn Torregrossa, o el carrer Sant Jaume que començarà al 2018); també es demana una millora ambiental i paisatgística ( com les actuacions portades a terme al Llit del riu amb Riverfit) i finalment impulsar noves formes de governança i participació així com objectius específics.

També marca objectius específics, on s’han avançat també projectes. Alguns d’aquestos serien el afavorir un ús social sostenible; atraure noves funcions urbanes (el trasllat de tots els tràmits administratius de la policia nacional a la placeta de les Xiques i l’obertura dels nous jutjats); modernitzar i dinamitzar l’oferta comercial (creació d’ajudes específiques per a obrir negocis al centre amb un total de 16 sol·licituds aquest any, la rehabilitació d’un local municipal al carrer Sant Francesc on s’ubicarà l’oficina de comerç); fer més amable l’espai públic (rehabilitació del Pont de Sant Jordi i Pont del Viaducte, ampliació i adequació de carrers com Sant Llorenç, Avinguda País Valencià, Mossèn Torregrossa, o el carrer Sant Jaume que començarà al 2018 i l’adequació també de solars com el del Forn Morú que ja està en marxa); impulsar la cultura i el turisme (rehabilitació de patrimoni com les fonts, parc del Tirisiti i «Pajarera» a la Glorieta en la Glorieta, Fira Modernista,  i l’obertura del CADA per al pròxim any).

El pla planteja dintre de cada objectiu, una bateria d’actuacions a banda de les ja realitzades, com per exemple, la signatura d’un Pacte pel Centre per part de tots els implicats. Aquestes propostes es tindran en compte per a complir els objectius del pla i així, treballar per solucionar els problemes que es plantegen al centre en l’àmbit econòmic i social. La Mesa va decidir reunir-se de nou abans que acabe l’any per a consensuar aquest pacte pel centre.