Una de les persones que va ser multada per l’Ajuntament per realitzar pintades al mobiliari urbà i va commutar la sanció econòmica a canvi de treballs en bé de la comunitat, ha tornat a ser sancionat pel mateix. Al ser reincident, la multa ascendeix a 1501 euros ja que es considera una acció molt greu.

La primera sanció imposada, segons l’ordenança d’higiene urbana, va ser de 751 euros per fer pintades al mobiliari urbà, que va ser commutada per 75 hores de serveis a la comunitat, que van consistir en netejar i pintar espais de la ciutat. Al tornar a reincidir, la sanció passa a ser molt greu i ascendeix a 1.501 euros.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Martínez, explica que «s’està actuant amb la gent que realitza accions en contra del civisme i l’espai públic que és de tots, en aquest cas es tracte d’un reincident. Cal recordar que també s’ha obert expedients per tirar la brossa als solars, per pixar al carrer i que inclús hi ha una condemna a presó per furtar a l’ecoparc».

Martinez, insisteix: «estem treballant perquè la gent que embruta la ciutat deixe de fer-ho, els ciutadans han de ser conscients que les conductes poc cíviques si es detecten tindran les sancions pertinents. El civisme suposa no embrutar i atemptar contra el que és de tots, i seguirem treballant per a que aquells que ho fan, entenguen que eixa no és la millor forma d’actuar».

Recordem que l’Ajuntament d’Alcoi va incloure la possibilitat de substituir les sancions econòmiques dels departaments de Sanitat i Medi Ambient per treballs en favor de la comunitat per intentar que els infractors prenguen consciència de les seues accions i evitar la reincidència. «Desgraciadament, els treballs en bé de la comunitat no han funcionant amb aquest ciutadà i malgrat saber el que costa de netejar, ha decidit tornar a embrutar un espai de tots així que haurà de fer front a la sanció econòmica, ja que en cas de reincidència, no hi ha opció a commutar la sanció» conclou Jordi Martínez.

Després