Una de les prioritats del programa de modernització i millora de les àrees industrials, aplicat a la ciutat d’Alcoi durant els últims mesos, ha estat la millora de l’accessibilitat als polígons. Les cinc zones industrials han vist millorats els seus accessos gràcies a la inversió conjunta realitzada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i l’Ajuntament d’Alcoi, que en total ascendeix a més de 3,8 milions d’euros.

Als polígons Santiago Payà i Sant Benet s’ha realitzat el desdoblament en dos carrils del carrer Filà Andaluces, s’ha instal·lat un nou sistema d’il·luminació i s’estan disposant noves voreres en aquest mateix vial. A més s’estan ultimant els detalls de la rotonda que connecta el carrer Filà Benimerins amb el de Filà Andaluces. D’altra banda, també s’ha actuat sobre un tram del Camí la Murtera.

En La Beniata s’ha millorat part de les voreres del carrer Alacant i s’ha plantat nou arbrat d’alineació en el carrer Filà Verds.

Per a Cotes Altes s’ha repavimentat i millorat les condicions generals del carrer Filà Cordón, el considerat vial d’accés a la zona oest del polígon.

En Cotes Baixes s’ha millorat la rotonda d’accés al polígon (pel carrer C), instal·lant un rètol identificatiu amb el nom d’aquesta àrea industrial. També s’ha urbanitzat la prolongació de l’Avinguda Hispanitat, la qual connectarà amb la part superior de la zona verda una vegada aquesta última haja estat finalitzada.

Quant al polígon del Castellar s’ha treballat fonamentalment sobre la zona d’estacionament adjacent a la nau industrial que es troba al centre del polígon.

Accés al Poligon de Cotes Altes

Accés al Polígon de Cotes Altes