L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, OMIC, ha realitzat una sèrie de recomanacions per a advertir els consumidors i usuaris d’Alcoi a l’hora d’adquirir béns de consum durant la campanya de rebaixes. Els consells a tenir en compte abans d’adquirir un article són els següents:
– Recordem que els drets són els mateixos en rebaixes que fora d’elles, és a dir, només canvia el preu, però la qualitat, la garantia, la forma de pagament, etc. dels productes segueix romanent igual, per la qual cosa si comprem un producte defectuós o deteriorat, tenim dret a reclamar per la garantia del producte.
– La falta de conformitat d’un bé (és a dir, que el producte adquirit present algun defecte, estiga incomplet, o qualsevol altre problema d’origen) que es manifeste dins dels sis primers mesos no tindrà res a veure amb que l’establiment admeta canvis o devolucions. Una cosa és la garantia dels béns de consum i una altra són les polítiques comercials de desistiment (canvis i/o devolucions).
– En el cas de possibles desistiments, és convenient preguntar abans de comprar si l’establiment admet canvis i/o devolucions, ja que cap establiment està obligat a açò per llei. En cas que els admeta haurà de fer-se constar en la factura simplificada (antic tiquet), o estar publicitat de forma visible en el propi establiment. En aquest cas l’establiment ens podrà exigir que es retorne amb l’embalatge original.
– Encara que s’admeta el desistiment en un establiment, per normativa hi ha excepcions, com és el cas de la roba interior (per motius d’higiene òbviament).
– Després de realitzar la compra, cal sol·licitar sempre factura simplificada, ja que serà el document de garantia a l’hora de reclamar en el cas d’una falta de conformitat.
– Quan la compra siga superior a 400 € haurem d’exigir a l’establiment una factura detallada (no una factura simplificada).
– En cas que s’admeten canvis/devolucions, i el període de rebaixes ja s’haja iniciat, l’establiment no tindrà obligació de retornar la diferència existent del preu d’origen al rebaixat.
– Els VALS formen part de la política de desistiment del comerç, i com a tal, no estan obligats a emetre’ls. Si el producte no ens agrada, o per una altra raó que no siga una falta de conformitat, no podem exigir el seu valor en metàl·lic, ja que la idea precisament és consumir el val en el propi establiment.
– En relació amb el val, cal recalcar que els vals fets fora de temporada de rebaixes són vàlids en qualsevol època de l’any; ELS VALS NO CADUQUEN.
– Els productes que s’exposen per a la venda en establiments deuen complir els requisits obligatoris d’informació sobre preus, presentació i publicitat: han de figurar tots dos preus junts, l’anterior i el preu rebaixat; la publicitat realitzada de forma genèrica en l’aparador o a l’interior de l’establiment no ha de confondre o generar error en l’usuari a l’hora d’informar sobre els descomptes realitzats, etc.
– Recomanem revisar l’etiquetatge de l’article i comprovar que el preu rebaixat coincideix amb el publicat, i que hi ha hagut una rebaixa significativa.
– En cas que s’oferisquen productes deteriorats, aquests hauran d’estar catalogats com a SALDO, i no inclosos en les rebaixes.
– Ja no és obligatori que els productes que s’ofereixen en rebaixes hagen d’haver estat a la venda en els mesos anteriors. Després de la reforma de 2012 els establiments poden oferir articles de qualsevol temporada, i fins i tot productes portats especialment per a aquest període de rebaixes, encara que siguen de baixa qualitat.
– Respecte al pagament amb targetes de crèdit, la normativa exigeix que aquells comerços que anuncien el pagament amb targeta, han d’admetre-la també en temporada de rebaixes, i d’acord amb les condicions que publiciten normalment.
– Una altra qüestió important és que si lliurem quantitats a compte per a la reserva d’un producte i posteriorment no comprem, perdrem els diners lliurats.