La regidora de Compromís Alcoi, Begonya Domenech, ha declarat «hem rebut queixes per part dels usuaris del centre social Zona Alta i de les instal·lacions esportives del complex que està ubicat en carrer La sardina, núm. 13 referides a la falta de conservació que pateix l’edifici i voltants. Sembla que no hi ha cap tipus de manteniment per part de l’Ajuntament d’Alcoi»
Segons la regidora: «en una simple ullada a l’edifici, podem trobar unes instal·lacions completament abandonades, amb evident falta de neteja de les pistes esportives, façanes amb part de l’aplacat de pedra desaparegut i amb perill de despreniments, amb la possibilitat de provocar un accident en una zona prou freqüentada.» i continua explicant: «A les pistes i patis de jocs, s’hi troben unes tanques utilitzades per a les obres, abandonades i en mal estat, que poden causar igualment un accident.»

Des de Compromís Alcoi, exigim més interés per part del govern del Sr. Francés, perquè aquestes instal·lacions emprades per gran quantitat d’usuaris no siguen un perill per als nostres ciutadans, ja que aquest és complex polivalent on trobem, instal·lacions esportives, consultoris mèdics, pàrquing… al que s’apleguen persones de diferents edats i inquietuds.
Demanem al govern que prenga més interés pel manteniment de la ciutat i que es pose mans a l’obra en arreglar tots aquests desperfectes, retirar les tanques, reparar les plaques de pedra de les façanes, i així evitar possibles accidents.

Centre Social Zona Alta