El director general de Comerç i Consum, Natxo Costa, ha convocat les eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cinc Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació valencianes (Alacant, Alcoi, Castelló, Orihuela i València). Així ix hui publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La convocatòria disposa que les votacions presencials tindran lloc el proper dia 1 de març, en horari de 9 a 19 hores en totes les cambres. Tanmateix, la principal novetat és la possibilitat de votar electrònicament, modalitat que substitueix el tradicional vot per correu.

«El vot electrònic suposa una posada al dia dels processos electorals de les cambres de comerç valencianes» ha declarat el director general de Comerç i Consum, Natxo Costa, que ha afegit que «el vot per correu ha quedat totalment obsolet: és una cosa del segle XX, no dels temps actuals».

Les eleccions per renovar els òrgans de les cambres arriben huit anys després de la darrera renovació. El òrgans de direcció han estat prorrogats quasi quatre anys, per aplicació de la normativa estatal. De fet, el Ministeri no va obrir el termini per a les eleccions fins el passat 2 d’octubre de 2017, data des de la qual s’han renovat censos electorals i s’han preparat tant cadascuna de les cambres i el seu consell, com la Direcció General de Comerç i els seus serveis territorials per a un procés complicat, per la gran quantitat d’empreses i autònoms que poden participar-hi, com important, per la importància legal, social i econòmica de les cambres de comerç.

La resolució preveu que les sessions constitutives de cada cambra hauran de celebrar-se abans de l’1 de juny de 2018, per la qual cosa el 31 de maig és la data límit per a que s’efectuen. Això suposa que el procés pot estar finalitzat quatre mesos abans del que preveu la normativa estatal.

Tot i que la resolució esmentada no fa cap esment, aquest procés propiciarà la renovació dels òrgans de govern del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, ja que la composició d’aquests deriva de la de les cambres de comerç valencianes.