L’Ajuntament d’Alcoi ha enviat a la Generalitat Valenciana el llistat amb les peticions de les actuacions que es consideren que s’han de dur endavant als Centres Educatius de la ciutat dins del programa Edificant. Conselleria estimarà una per una cada petició i demanarà el pressupost i la memòria valorada de les que considera aptes dins del programa. Prèviament, l’Ajuntament s’ha d’adherir al programa al plenari del pròxim dilluns 29 de gener.

El Govern Local va organitzar reunions per treballar en el programa de subvencions de Conselleria «Edificant», on han participat els 9 centres públics de la ciutat (CEIPS Romeral, Miguel Hernández, Sant Vicent i Horta Major, els IES Batoi, Cotes Baixes, Andreu Sempere i Pare Vitòria i el centre d’educació especial Tomás Llácer). En aquestes reunions han decidit les prioritats per a les actuacions a Alcoi. En primer lloc està el projecte d’adequació i ampliació de l’IES Andreu Sempere, en segon el projecte d’ampliació de la quarta planta de l’IES Pare Vitòria que actualment alberga una aula de dibuix i no és accessible i en tercer la construcció d’un nou edifici per a les Aules Taller de l’IES Cotes Baixes, que actualment estan duent-se endavant a les Aules Verdes. A més, s’han presentat 26 peticions més per ordre de prioritat, demanant entre d’altres el tancament del terrat per ús de biblioteca, l’execució d’un nou magatzem de material esportiu i el condicionament de l’antic dipòsit d’aigua per ús polivalent a Sant Vicent, l’adequació d’una nova sala de mestres i cobrir una pista esportiva a El Romeral, també volen cobrir pistes esportives a altres centres com Tomàs Llácer o Horta Major. Per a Miguel Hernández se sol·licita la instal·lació de dues marquesines al pati. El Tomàs Llàcer a més, demana l’accés al bus, la instal·lació de refrigeració o la instal·lació de gronxadors vestibulars. Horta Major, també sol·licita la construcció d’un hort escolar i la instal·lació de caldera, petició que es fa extensible a la majoria de centres, com també la de la instal·lació solar fotovoltaica.

Conselleria decidirà les actuacions que poden entrar al programa Edificant i l’ajuntament remetrà el pressupost i la memòria valorada, per aquest motiu els departaments d’Educació i Arquitectura ja estan treballant conjuntament. Els projectes finals seran aprovats pels Consells Escolars de cada centre, el Consell Escolar Municipal i el Plenari.

Aquest programa es pot dur endavant gràcies al fet que el Consell va aprovar un decret llei que permet delegar les competències en matèria de construcció i rehabilitació de col·legis i instituts. Els consistoris que s’adherisquen a «Edificant» es fan càrrec de la part tècnica, és a dir el projecte, contractació, construcció, adreça i certificació de l’obra, el que permetrà agilitzar els tràmits i donar solucions més ràpides als centres. El cost econòmic és a càrrec de la Generalitat.

Belda ha indicat que «Edificant demostrarà una vegada més que l’administració local és la més eficaç i eficient a l’hora de gestionar els recursos públics. Aquest Pla obri un procés participatiu sense precedents, ja que per primera vegada la comunitat educativa participa en la presa de decisions de la construcció i rehabilitació de centres educatius, ningú millor que els usuaris dels centres coneix les seues necessitats».

«Edificant ajudarà a activar l’ocupació i l’economia local mitjançant la contractació d’empreses», ha conclòs, el regidor.
L’objectiu del programa és posar al dia tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana amb un pressupost global de 700 milions d’euros per a construir nous centres i també per a millores en els centres ja construïts, incloent-hi l’equipament.

Reunió coordinació Edificant