El Teatre Calderón ha acollit durant l’any 2017 un total de 76 activitats, amb 86 sessions. Això suposa un increment de l’activitat del Teatre d’un 14% respecte de la mitjana del període 2012-2016, situada en 67 activitats i 76 funcions. Quant a l’assistència, el recompte de les localitats venudes sumades a les invitacions per als actes institucionals o protocol·laris dóna una xifra de 41.850 espectadors; un increment del 23% sobre la mitjana dels anys 2012 a 2016.

Des de la gestió del Teatre s’explica que, si més no en part, l’increment d’activitat i d’assistència respon a la programació especial amb motiu del 10é aniversari de la inauguració del nou Teatre Calderón o, més encara, l’increment d’actes organitzats per entitats socials, cíviques o culturals al teatre, tant mitjançant cessió, com per convenis o amb fórmula d’abonament de preu públic vigent. Per altra banda, s’ha incidit en avançar tot el possible la posada a la venda de les localitats, de manera que el públic pot realitzar una millor planificació. La posada en marxa del canal de venda propi, ticketalcoi.com, ha estat decisiva en aquest sentit a més d’afavorir un control més exacte de l’ocupació real de la sala.

De les 76 activitats abans esmentades, 31 corresponen a la programació escènica i musical que elabora íntegrament el Departament de Cultura (on s’inclou la Mostra de Teatre). Les altres 45 activitats són, doncs, les convenides amb entitats i institucions de la ciutat per a fer les seues respectives programacions o dur endavant iniciatives privades.

De les entitats principalment beneficiàries d’aquest ús cedit o conveniat del Teatre, destaquen les musicals, seguides per les diferents escoles de dansa locals i l’activitat relacionada amb la Festa; entre totes elles sumen el 80% de les cessions del teatre.
Després del cicle nadalenc, l’espectacle de Luís Piedrahita (19 gener), ha estat més el més immediat, registrat un ple absolut. Al llarg dels mesos següents, pel que fa a música, seguiran Symphonic Rhapsody of Queen (4 de febrer), Sant Andreu Jazz Band (16 de febrer), Neus Ferri (23 març) i Maria Arnal-Marcel Bagés, amb Mireia Vives-Borja Penalba (29 abril). Fita destacada serà també la presència, per primera vegada a la nostra ciutat, de Sílvia Pérez Cruz el 3 de març, amb la gira «Vestida de nit» que la porta actualment pels millors escenaris de l’estat.

El regidor de Cultura, Raül Llopis, recalca els importants beneficis que s’han assolit amb el servei ticketalcoi.com: «aquest canal de venda està funcionant amb molt bon rendiment i facilita l’accessibilitat a les entrades juntament amb una taquilla centralitzada i amb horari més ampli. Al mateix temps, la web del sistema proporciona informació actualitzada de tota l’activitat cultural de la ciutat, tant si és promoguda per l’Ajuntament com també per part de les entitats alcoianes, amb una agenda conjunta llargament demandada».