L’Ajuntament d’Alcoi està treballant per a crear un Observatori municipal per a la protecció dels animals. L’observatori pretén ser un òrgan de participació social i consulta dirigit a estudiar i promoure actuacions en l’àmbit de la protecció animal. Amb ell, el Govern pretén tractar temes molt variats que afecten els animals com poden ser les colònies de gats, els coloms, els gossos, el maltractament, l’enverinament o l’abandonament, entre d’altres, així com l’ordenació municipal de totes aquestes qüestions, i la creació de campanyes d’informació i conscienciació.

«Hi ha molts temes que afecten diferents regidories: medi ambient, sanitat, festes, consum, participació, seguretat… que estan relacionats amb els animals. Ara que el Congrés ha aprovat per unanimitat el canvi jurídic dels animals, deixant de ser bens mobles per a ser considerats «éssers vius» creiem que és un bon moment per posar damunt de la taula aquest tema, i crear un lloc de debat i consulta davant els diferents temes que es produeixen dins de la competència municipal, relacionats amb animals» explica Maria Baca, regidora de Democràcia Participativa.

La primera reunió de treballar en la creació de l’observatori està prevista per al dimecres 31 de gener, a les 18.30 al Saló de Plenaris de l’Ajuntament d’Alcoi, i a la mateixa han sigut convidats: partits polítics, policia local, la Protectora local, tècnics municipals, professionals veterinaris, així com altres entitats relacionades amb el tema. «Ja existeixen ajuntaments que tenen un observatori d’aquest tipus pel qual creiem que en Alcoi també seria molt positiu tindre un òrgan participatiu per a fer polítiques transversals en relació als animals. Hem convocat a diferents entitats però estem oberts a tots aquells col·lectius que per la seua trajectòria a la ciutat estiguen relacionats amb el tema de l’observatori i vulguen participar» conclou Baca.

Cal recordar que Alcoi ja va ser declarada, a través d’una declaració institucional, en juny del 2013, ciutat lliure de circs amb animals salvatges. La creació de l’Observatori serà, una vegada consensuat el document per a la seua creació, un tema per a debatre i aprovar al plenari municipal de la ciutat.