La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha resolt alçar la prohibició de cremes en terrenys forestals o a una distància màxima de 500 metres, establida el passat 6 de gener.

En una resolució publicada aquest dimecres en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV), es deixa sense efecte la resolució de 5 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes per a gener 2018, i s’establixen quatre condicions.

En este sentit, només es podran realitzar les cremes quan el nivell de preemergència per risc d’incendis forestals siga 1. Esta limitació és d’aplicació general, tant a aquells municipis que disposen de pla local de cremes aprovat, com per a aquells que no en disposen.

De la mateixa manera, les cremes hauran de practicar-se entre l’ortus i les 13:30 hores, conforme Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes (DOG núm. 7.242, de 27 de març de 2014), moment en el qual el foc ha d’estar totalment extingit.

A més, està prohibida l’execució de cremes en el període comprés entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament després del Dilluns de Pasqua, conegut com a Dilluns de Sant Vicent, conforme el que disposa l’Orde de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Vivenda, per la qual es regulen mesures extraordinàries per a la prevenció d’incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua (DOG núm. 4959, de 4 de març de 2005).

La resta de condicions per a la realització de les cremes es mantenen segons el que establix tant en la normativa vigent com en els plans locals de cremes.

Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries, d’investigació o altres motius d’urgència degudament justificats que no permeten el seu ajornament, es podran autoritzar cremes durant el període anterior, sempre que existisca resolució en eixe sentit de la direcció general competent en prevenció d’incendis forestals, que fixarà les condicions concretes d’aplicació.

A pesar que les condicions d’humitat de la vegetació no han tornat a la normalitat per a esta època d’any, les precipitacions acumulades durant els últims dies i un cert descens en els valors tèrmics ha conduït a l’adopció d’esta mesura.

La conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural agraïx als agricultors la seua col·laboració i demana que continuen extremant les precaucions.

Així mateix, la conselleria continua treballant en la difusió de les pràctiques alternatives a l’ús del foc agrari, i en breu es publicarà una orde d’ajudes per a projectes de cooperació entre ajuntaments, cooperatives o altres actors que organitzen en el seu àmbit territorial sistemes alternatius a la crema de restes. Estos projectes poden anar orientats a la trituració i incorporació al sòl de les restes o a l’arreplega i entrada en un circuit d’aprofitament energètic local com a biomassa.

Ja hi ha municipis forestals pioners en estos sistemes, que han apostat per la prevenció d’incendis forestals i l’economia circular enfront de l’ús del foc com ferramenta tradicional d’eliminar restes. A més de Serra, s’estan sumant altres iniciatives com la que recentment s’ha posat en marxa a Ontinyent, que ha establit un servici municipal de trituració per als agricultors.