El dijous 8 de febrer es va votar en sessió plenària el dictamen de les valoracions tècniques per a l’adjudicació del contracte de la recollida de la brossa i neteja viària, a aquesta votació Guanyar Alcoi es va abstenir perquè considera que si bé el procés tècnic i legal ha estat correcte, la gestió política durant tot el procés «ha estat molt qüestionable i obscura».

Des de la plataforma ciutadana s’assenyala que els procediments administratius es van realitzar conforme a la legalitat, però que «això no impedix que tot el procés gestionat pel regidor Jordi Martínez haja estat envoltat de molts dubtes sobre l’interés real d’afavorir a FCC».

En aquest aspecte Guanyar Alcoi recorda «les seues sospites i les denúncies de falta de transparència que venia fent des de principis del 2016 amb la contractació de Lovic, una empresa contractada per redactar el plec amb condicions els quals tenien un alt índex d’adjudicacions a FCC i, finalment, amb moviments polítics de funcionaris per valorar aquest plec de condicions».

També es remarca que es consumarà una adjudicació de la recollida de la brossa i neteja viària que s’ha gestionat per part del Govern de Toni Francés de forma poc transparent, asseveren, «envoltada de fets sospitosos i a més que no respon als interessos ciutadans, ja que, en cas d’haver municipalitzat el servei, aquest haguera sigut més barat i de major qualitat, podent estalviar al voltant d’un milió d’euros anuals, tal com demostren nombroses experiències a altres ciutats governades per partits de distint color i l’informe de fiscalització del Tribunal de Comptes de l’any 2011».

La Portaveu del grup municipal Guanyar Alcoi, Estefania Blanes, assenyala que «el nostre vot a l’últim Ple mostra una posició administrativa sobre la tramitació purament tècnica, la nostra posició política la tenim clara i és la d’oposar-se a la privatització del servei de recollida de brossa i neteja i la de fiscalitzar i denunciar les irregularitats polítiques que han marcat tot el procés». Així justifica la impossibilitat de votar en contra en aquest procediment administratiu, ja que «no hi ha cap informe en contra del procediment» i llavors assenyala que «si bé el procediment legal és correcte, el procediment polític ha estat pèssim i ple de dubtes».

Blanes es referix també a l’informe que va encarregar Guanyar Alcoi a una empresa especialitzada en auditories a plecs de condicions i que destacava diferents irregularitats: als criteris de valoració n’hi havia que «afavorixen clarament a la concessionària actual del servei» (FCC), diuen, ja que «aquesta disposa de tota la informació necessària per a la prestació del servei i les noves empreses no; també hi havia, asseguren, altres criteris de valoració que anaven en detriment de l’Ajuntament, i per tant, de la qualitat del servei, com per exemple la falta de penalitzacions adequades davant de possibles incompliments del servei; o als moviments polítics de personal de l’Ajuntament que comencen durant l’estiu de 2017 i que provoquen que finalment, l’exregidor del PSOE Carles Samper, ocupe la plaça com a cap de departament provisional de Medi Ambient i que s’encarregue de les valoracions del concurs». Per últim, Guanyar diu que «es va contractar a una empresa externa per tal de facilitar a Carles Samper la feina de recollida d’informació de les ofertes dels licitadors, finalment en aquest treball inicial l’empresa no només ha extret informació, sinó que ha aportat la puntuació de les ofertes amb les quals Samper ha realitzat el seu informe sense canviar cap coma».

La Portaveu, a més, afirma que «des de Guanyar Alcoi lamentem que des del PSOE no s’aposte per la municipalització del servei, recuperant un servei bàsic i públic que ha estat mal gestionat durant molt de temps i que ha funcionat durant els últims anys de forma pèssima, fet que demostra que la gestió privada no havia sigut correcta, però lluny d’això el PSOE s’ha dedicat contínuament a privatitzar serveis públics i bàsics».