En la Junta de Govern celebrada el passat divendres es van resoldre 6 expedients amb 6 noves sancions per incomplir l’ordenança d’higiene urbana. Es tracta de 6 persones que estaven pixant al carrer.

Recordem que l’apartat 12.6. de l’Ordenança d’Higiene Urbana indica que «Es prohibeix escopir i fer aigües majors o menors en les vies i espais públics i privats que no estiguen habilitats per a tal fi».

Es considera una acció lleu sempre que no siga reincident. Les persones sancionades van cometre les infraccions en la plaça Miguel Hernández, carrers Regiment Biscaia, Els Alçamora, avinguda País Valencià, i dues al passeig de Cervantes. Han estat 4 dones i 2 homes en edats compreses entre els 20 i els 50 anys, concretament, dues de 20; una de 21, un de 29; un de 34 i una de 50.