La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha informat les organitzacions agràries i cooperativistes de la Comunitat Valenciana de l’aparició d’un sext focus de Xylella fastidiosa en la província d’Alacant i de les mesures adoptades per a la seua contenció.

Els positius es troben dins de l’actual zona demarcada, són de la mateixa subespècie múltiplex i es tornen a correspondre amb plantacions adultes d’ametler. En concret, s’han detectat 47 parcel·les amb ametlers infectats a Alcalalí, Altea, Balones, Benigembla, Benimassot, Benissa, Calp, Facheca, Gata de Gorgos, Llíber, Parcent, Quatretonda, Senija, Tàrbena, la Vall d’Alcalà i Xaló.

Com a mesura de contenció, la conselleria ha redefinit la zona demarcada ja establida per a Xylella fastidiosa subespècie múltiplex entorn de les noves parcel·les infectades pel bacteri i ha adoptat unes mesures fitosanitàries d’eradicació i control, en aplicació de la Llei 43/2002 de Sanitat Vegetal, les mesures fitosanitàries d’eradicació i control que establix la Decisió d’execució (UE) 2015/789 de la Comissió. Així mateix, la Conselleria hi ha comunicat al ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient la nova situació.

Als representants de les organitzacions i de les cooperatives agràries se’ls ha explicat que s’ha detectat la presència de Xylella enutjosa en 20 individus de 77 analitzats de l’insecte Philaenus spumarius i en 3 de 248 Neophilaenus campestris analitzats, arreplegats en parcel·les infectades o els seus voltants de sis municipis diferents.

A més, se’ls ha comunicat que a la Comunitat Valenciana, per a l’anàlisi de Xylella enutjosa s’han pres, en total, 11.784 mostres, amb 5.887 resultats negatius i 176 positius, procedents de 153 parcel·les de cultiu d’ametler, la resta estan pendents de resultats.

De les 11.784 mostres, 2.911 procedixen de vivers i/o centres de jardineria, 7.680 de plantacions regulars, 828 del medi natural i altres, i 365 de parcs i jardins.

Per províncies, 514 corresponen a la província de Castelló, 2.128 a la província de València i 9.142 a la d’Alacant (7.752 de la zona demarcada).

D’estes últimes, 176 mostres d’ametler són positives (pertanyents a 153 parcel·les d’ametler), 2.600 negatives i la resta pendent de resultat.

Cal recordar que la Conselleria ha publicat el 16 de febrer els barems per al càlcul de les indemnitzacions als propietaris de les parcel·les agrícoles i proveïdors de material vegetal afectats per la Xylella fastidiosa, que compensen amb fins a 6.192 euros les indemnitzacions d’arrancada i destrucció d’ametlers en secà de 3 a 28 anys d’edat. Més informació en: http://bit.ly/2ob0nKi.

La Conselleria disposa d’una pàgina web específica (https://www.xylella.es) i ha habilitat un telèfon d’atenció al ciutadà (900 532 000) i un adreça electrònica xylella@gva.es per a atendre totes les consultes i avisos que puguen sorgir. Així mateix, actualitza la informació disponible sobre plagues en: http://www.agroambient.gva.es/web/agricultura/plagas-y-malas-hierbas.