Segons les dades de l’estadística anual de les Biblioteques municipals d’Alcoi, cal destacar el creixement espectacular i continuat dels serveis en línia. D’una banda, pel que fa als usuaris a través de l’accés d’internet a les biblioteques, i d’altra, les consultes al catàleg en línia i les consultes a la biblioteca virtual BIVIA, 311.278 impactes en total, d’ells 190.000 són consultes en BIVIA.

«Es confirma el que està passant a escala general i és que els serveis digitals estan superant els serveis tradicionals. Hem aconseguit que els nous serveis com BIVIA superen ja els usos tradicionals de la Biblioteca, en tan sols 6 mesos, podem dir que la Biblioteca Virtual d’Alcoi està sent un èxit, si comprem les xifres de 2017 amb l’any anterior, els usuaris de la web de l’arxiu municipal eren 20.000», ha indicat Raül Llopis.

La quantitat de visites «físiques» ha tingut una mitjana d’unes 910 persones que passen al dia pel conjunt de biblioteques de la xarxa municipal. En total, es registren anualment unes 263.190 visites. En conjunt, la Biblioteca Central Ricardo Senabre registra el 47% d’activitat de la xarxa; l’ALM Uixola el 36% i tanca la Biblioteca Zona Nord amb un 17%.