La pròxima Junta de Govern del divendres 23 aprovarà les obres amb les quals homologar el Centre Cervantes Jove (CCJ) de cara a l’acollida de tallers de formació. L’empresa proposta per l’adjudicació ha estat Construcciones y Excavaciones SL a raó de 56.814,34 €, quantia considerablement inferior als 65.000 € de licitació inicial. Les actuacions començaran en breu i amb elles s’espera millorar l’accessibilitat en les dues plantes, instal·lar un nou accés a la planta superior, així com disposar d’un nou servei de dutxes en la primera planta de l’edifici.

Cal recordar que el canvi de legislació estatal va suscitar la suspensió momentània dels taller d’ocupació dirigits a aturats de llarga durada. Per tal de recuperar aquestes necessàries accions formatives, el que primer es realitzarà serà l’adequació de les condicions de l’edifici perquè complisca amb els recorreguts d’evacuació del Document Bàsic de Seguretat contra Incendis. Açò implicarà la instal·lació d’una nova escala prop del segon accés en l’ala oest (la part més pròxima al pont de Cervantes), i l’adaptació de les portes d’aquest accés perquè l’obertura siga cap a l’exterior. D’altra banda es condicionarà l’escala exterior de la segona eixida, eliminant les rampes disposades sobre esglaons.

També es dotarà a l’edifici de tots aquells mecanismes contra incendi que estableix la normativa vigent, a més d’incorporar i condicionaran noves portes d’accés a les diferents estades interiors perquè complisquen les dimensions mínimes que estableix la normativa d’accessibilitat. Finalment s’executarà un nou nucli de lavabos i dutxes en la planta primera.

En referència a les activitats desenvolupades al centre, des de la regidoria de Joventut es treballa per compatibilitzar les mateixes amb l’empresa que realitzarà les obres. María Baca, regidora de joventut, explica: «Tenim que acabar de concretar amb l’empresa, una vegada adjudiquem el contracte, com desenvoluparem les obres però pensem que aquestes es poden compatibilitzar perfectament amb les activitats que fem al CCJ. Tenim un edifici molt gran, pel que encara que alguna activitat haja de momentàniament canviar d’aula, pensem que hi ha suficient espai per a poder seguir amb l’activitat».