El control biològic de la processionària del pi realitzat a Alcoi durant la campanya 2017/18 ha tingut una plena eficàcia a les zones que són competència de l’Ajuntament; un percentatge que baixa al 90% considerant també els terrenys de titularitat privada. Així ho indica l’informe facilitat per l’empresa que gestiona el servei. Gràcies a la captura de 619 mascles, i d’acord a les estimacions de l’activitat reproductora d’aquesta plaga, s’ha evitat la proliferació d’un màxim de 619.000 erugues.

Encara que a les zones de propietat privada no es disposa d’informació sobre l’eficàcia del tractament, els serveis municipals han remés requeriments als propietaris perquè actuen amb celeritat. És el cas per exemple de la residència de la tercera edat al carrer Oliver.

Cal dir que els brots de processionària en Alcoi són de caràcter endèmic, és a dir, tenen presència tot l’any, gràcies al fet que el clima és favorable al desenvolupament de la plaga. És per això que les actuacions s’han dut a terme de manera continuada emprant diferents tècniques.

Durant l’estiu es van instal·lar trampes de feromones per al control biològic de la plaga en una trentena de punts al voltant de la ciutat. Aquesta tècnica presenta una alta sostenibilitat, ja que s’evita l’ús indiscriminat de plaguicides i per tant no s’incideix nocivament en l’ecosistema.

Entre el 3 i el 13 de novembre es dugué a terme un tractament preventiu de polvorització en aquests mateixos 30 punts. Per a tal fi s’utilitzà un canó polvoritzador de llarg abast adherit a un vehicle 4X4 que permetia actuar sobre la part més elevada dels pins.

Complementàriament, a les zones amb pins de gran envergadura, s’utilitzà la tècnica d’endoteràpia, amb la qual s’injecta insecticida dins de la copa dels pins a través d’una cànula. Aquest tractament tingué lloc als Col·legis Sant Roc, El Romeral i Horta Major; al parc de la Glorieta; i a la plaça Armando Santacreu Sirvent.

A partir de desembre de l’any passat l’empresa encarregada del servei va atendre un total de 8 incidències en punts on havien aparegut bosses de processionària, alguns dels quals no es trobaven en les zones de tractament habitual. Aquests són els indrets:
– I.E.S Andreu Sempere (27/12/2017)
– Parc carrer músic serrano (09/01/2018)
– Carrer Isabel la Catòlica (Colegio Horta Major) (30/01/2018)
– Centre de dia d’Alzheimer (30/01/2018)
– Piscina municipal José Trenzano (05/02/2018)
– Carrer Periòdic Ciudad (19/02/2018)
– Col·legi Santa Ana (21/02/2018)
– Recinte ferial, pistes BMX (21/02/2018)

De manera més recent, els dies 22 i 23 de febrer, s’inspeccionà l’estat general de les zones conflictives després que es denunciara la presència de la plaga al costat de l’IES Pare Vitòria, on es van retirar tres bosses de processionària.

Aquests dies també es va actuar entre altres llocs a l’edifici dels Sindicats; al passeig de Cervantes, on es van podar algunes branques amb l’ús de plataforma elevadora; i al pas de Benissaidó i Vaguada, on també es podaren algunes branques.

Processionaria en el Pas del Benissaidó

Processionaria en el Pas del Benissaidó (Arxiu)