Avui s’ha donat un nou pas de cara a la millora de la xarxa de drenatge del polígon industrial Sant Benet, considerant que les obres ja es trobaven adjudicades per 54.683 € i que, d’acord a la memòria tècnica, tindran una duració de dos mesos. Allò que s’aprova avui en junta de govern és l’expedient de contractació per tal d’adjudicar la direcció de les obres, amb un pressupost de licitació que ascendeix als 4.125 € (IVA inclòs). Les empreses tindran 10 dies naturals a partir del dilluns per a presentar les ofertes, sent la més baixa, i per tant més avantatjosa per a l’Ajuntament, la seleccionada finalment.

La necessitat d’aquesta millora ve motivada pel fet que el polígon es troba en una zona inestable, on les pluges torrencials solen generar problemes de vessaments d’aigua. Com a conseqüència d’aquests vessaments, l’aigua pot anegar les vies circulatòries i per tant, comprometre la mobilitat de l’àrea. Altra circumstància que agreuja el problema és la insuficient capacitat del col·lector procedent de La Beniata, especialment des que la xarxa de sanejament del polígon del Clergue s’ha connectat a aquest.

Per tal de posar fi als inconvenients, a la memòria de les obres es proposa l’ampliació d’elements d’escorrentia disposats en la plaça d’accés als polígons Sant Benet i Santiago Payà (c/Filà Andaluces). També s’instal·laran 5 embornals enreixats, connectats a la nova conducció, i altres tres embornals més una reixa transversal al llarg de la nova conducció.

D’altra banda es preveu la instal·lació d’un nou col·lector que discorrerà per la calçada del carrer Filà Andaluces i desaiguarà al riu Riquer. El conducte estarà connectat entre set pous de registre formats per anells prefabricats de formigó.

El regidor de Territori i Ciutat Intel·ligent, Manolo Gomicia, assegura que «els nous avanços es trobaven supeditats a l’autorització de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la qual, una vegada rebuda, ha permés reactivar el projecte». Continua el regidor afirmant que «la modernització dels polígons no ha finalitzat amb el pla impulsat per l’IVACE; es continuen planificant millores per tal de garantir la màxima eficiència d’aquestes àrees, essencials per al desenvolupament de la ciutat».