Des de la setmana passada les obres per millorar la zona de jocs del parc de Batoi ja estan en marxa, unes actuacions que tenen 39.700 € de pressupost i un termini estimat d’actuació de mes i mig.

Els treballs a realitzar contemplen la instal·lació de gespa artificial a la zona de jocs infantils, col·locant a més una superfície per tal d’absorbir els impactes en cas de caiguda. En aquesta línia, també es descompactarà l’arena de la zona de seguretat.
D’altra banda, es veuran millorades les escales mitjançant el reforçament dels esglaons i es reubicarà un joc infantil per tal d’agrupar-lo a la resta. A més es reposaran totes les peces desgastades dels jocs i es tractaran les fustes a la fi de millorar la conservació del conjunt. Durant l’actuació, les zones a condicionar estaran circumdades per tanques de dos metres per evitar que es puga fer ús de les instal·lacions.

Aquestes obres formen part del pla per millorar parcs i jardins de la ciutat, també estan en marxa les obres al Parterre i a Cervantes.