Ahir a la vesprada va haver-hi una nova sessió de l’Observatori d’Animals que recentment s’ha creat. El regidor de Medi Ambient, Jordi Martínez els va traslladar l’acord al qual ha arribat amb l’Associació en Defensa dels Animals d’Alcoi, amb l’aplicació de les proves de l’ADN. També es va presentar la primera campanya que es durà endavant.

En primer lloc van arribar a un acord pel que fa a l’aplicació de l’Ordenança. Es planificaran una sèrie de campanyes informatives amb distints objectius per millorar la imatge de la ciutat que seran consensuades amb el mateix Observatori.
Un altre punt d’acord és que perquè les campanyes siguen efectives cal actualitzar el padró municipal i se seguirà comptant amb la col·laboració de la Policia Local, buscant l’objectiu que el 90% dels gossos estiguen censats, amb el corresponent xip i les vacunes al dia, cosa que actualment no passa a la ciutat.

A més, es farà un examen de diferents zones de la ciutat, avaluant i quantificant els excrements que hi ha. Quan passe un temps que s’ha estimat d’aproximadament any i mig, i durant el qual hi haurà diferents campanyes amb les quals l’Associació ha dit que col·laborarà i s’implicarà, es tornarà a fer l’avaluació i en cas de seguir havent-hi excrements s’aplicarà l’ordenança, que és acceptada per l’Associació en Defensa dels Animals, sempre que quan passe aquest temps la situació seguisca igual.

El següent pas serà informar per carta tant als propietaris dels gossos i a la gent que forma part de l’observatori i no va assistir a la reunió dels acords adoptats, indicant que la prova de l’ADN és per ara voluntària, «hi ha 50 persones que ja s’han fet la prova, i aquesta a banda d’aprofitar per a poder sancionar a la gent que no compleix amb la retirada d’excrements, també pot aprofitar per a saber qui són els propietaris de gossos abandonats, ja que s’ha trobat molts gossos abandonats ferits perquè se’ls havia arrencat el xip i amb la prova de l’ADN, sempre podrem saber qui és el causant de l’abandonament», indica el regidor, Jordi Martínez.

«No estem parlant d’abolir l’ordenança, hem arribat a l’acord d’un ajornament per fer més campanyes informatives, totes les que vulguen, i arribat al termini d’any i mig, avaluarem l’estat de la ciutat i si segueixen havent-hi excrements, l’Associació ha acceptat que entre en vigor la normativa de l’ADN», destaca, Martínez.

Durant la reunió de l’Observatori dels Animals, també es va explicar la primera campanya que es durà endavant, es tractarà de fer una sèrie de reptes en 21 dies per a canviar hàbits i tindre una bona conducta. La campanya està encaminada a generar converses entre els propietaris de les mascotes. Els assistents a la reunió es van mostrar satisfets amb la campanya.