La Regidoria d’Obres i Serveis ha portat avant una sèrie d’actuacions en la Plaça Al Azaq per a millorar la distribució dels aparcaments i facilitar el trànsit dels vianants.

Els treballs realitzats han sigut la preparació de la vorera, excavació per a la formació de base de solera, també han fet la solera de formigó fratassada (formigó llis) i la pintura vial. L’import de l’actuació ha sigut de 7.411euros.

“Hem adequat una zona que estava en males condicions, que té molt ús i ara passa a tenir una millor ordenació i accés per als vianants, aquesta actuació no té res a veure amb cap futura actuació urbanística, és simplement una millora d’un espai que ho necessitava”, ha explicat el regidor d’Obres i Serveis, Jordi Martínez.

Plaçá d’Al Azraq