La junta de govern de l’ajuntament d’Alcoi ha aprovat la convocatòria 2018 de les ajudes econòmiques per a famílies en situació de precarietat econòmica, una iniciativa posada en marxa per l’administració local d’uns anys ençà per tal de coadjuvar als pagaments de les càrregues, obligacions, serveis i subministraments bàsics de l’habitatge. El termini per presentar les instàncies serà del 14 maig al 16 de juliol a l’oficina PROP de l’Ajuntament.

Cal dir que les ajudes en aquest concepte van incrementar l’any passat respecte a 2016 tant en nombre d’unitats familiars beneficiades, de 1.236 a 1.332, com en la quantia atorgada, de 99.335 € als 104.145 € en total.

Aquelles unitats familiars que foren bonificades per al pagament de la taxa de brossa rebran després de festes de Moros i Cristians una carta amb els impresos per tal d’optar a aquesta nova convocatòria, ja que totes dues presenten els mateixos requisits. Com a requisit principal figura estar empadronat en Alcoi i que la unitat familiar no supere els 12.000 € bruts anuals per tots els conceptes. Paral·lelament, cap membre de la unitat familiar haurà de ser titular d’un altre immoble, tampoc hauran de ser titulars de capitals o actius financers superiors als 18.000 €, ni hauran de tenir rebuts pendents amb l’administració municipal.

Quant a l’import de les ajudes, aquestes presenten la següent tipologia:
1. Amb caràcter general, els beneficiaris rebran una ajuda de 75 € anuals.
2. Unitats familiars monoparentals amb fill/s menors de tres anys a càrrec, 100 euros anuals.
3. Unitats familiars amb fill/s menors de tres anys, 90 € anuals.
4. Unitats familiars amb membres que tinguen un grau de diversitat funcional superior al 65%, 120 € a l’any.
5. Unitats Familiars amb víctimes per violència de gènere, 120 € a l’any.
6. Famílies nombroses, 120 € a l’any.

La regidora d’Hisenda, Vanessa Moltó, explica que: «amb aquestes prestacions complementem les ajudes ja existents, el qual ens permet arribar a famílies que tenen dificultats per abonar els rebuts de la llum, l’aigua, el gas, o fins i tot la taxa de la brossa i l’IBI».