L’Ajuntament d’Alcoi convoca per segon any consecutiu unes subvencions a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut. L’anunci s’ha fet públic avui mateix per mediació del Butlletí Oficial de la Província d’Alacant; les entitats interessades disposaran de 20 dies hàbils a partir de demà per presentar les sol·licituds. La dotació pressupostària tornarà a ser de 10.000 €, mentre que la subvenció de cada projecte no podrà superar els 2.000 €.

La regidora de Joventut, María Baca, vol que amb aquestes ajudes «es done suport al teixit associatiu juvenil i es motive la implementació de projectes d’oci educatiu, els quals fomenten valors cívics i la participació juvenil».
A diferència de l’anterior convocatòria no serà necessari justificar la totalitat del projecte, solament la part a subvencionar. D’altra banda es donarà prioritat a les activitats que s’organitzen dins de la ciutat, encara que excepcionalment es podran finançar aquelles que tinguen lloc en altres emplaçaments.

Les associacions i entitats interessades hauran d’estar legalment constituïdes i no tenir ànim de lucre, a més d’estar inscrites en el Registre General d’Associacions del Municipi a la data de presentació de la sol·licitud, amb domicili social a Alcoi i complint la llei general de subvencions.

En ser per concurrència competitiva, s’estableixen uns criteris objectius d’aposta per la transparència i es garanteix que les subvencions públiques es destinen als millors projectes valorats objectivament i no a la decisió política de qui governa en cada moment. La línia ja ha estat encetada per altres regidories com Participació, Cooperació o Comerç amb bons resultats.
L’any passat foren dues les entitats juvenils finançades: el Grup Scout Mafeking d’Alcoi 265 i el Grup Juniors Endavant d’Alcoi, que reberen la quantia màxima de 2.000 €.