L’objecte de les obres serà l’execució del nou clavegueram que substituirà l’actual que està en mal estat en el carrers Llibertat i Els Clots. A més, es canviarà la instal·lació d’aigua potable que és de fibrociment per una altra de polietilé.

Amb l’obra s’executarà una canalització de PVC de 315 mm de 80 metres que siga capaç de recollir les escomeses, que seran 13 unitats de PVC de 250 mm que aniran als 6 pous del carrer Llibertat.
Pel que al carrer Els Clots, la canalització prevista serà de 400 mm de diàmetre també de PVC amb una extensió de 58,51 metres, capaç de recollir les escomeses, 10 unitats de canonada de PVC de 250 mm que van als 5 pous d’aquest carrer.
Cal assenyalar que actualment aquest tram de clavegueram té problemes de fuites i avaries, la xarxa d’aigua potable d’aquest tram consta de diàmetres de 50 i 100 mm de fibrociment. Amb aquesta actuació es renovarà la instal·lació amb un anell de canonada de polietilé de diàmetre 90 mm i escomeses als habitatges, aproximadament serà 307 metres i 32 escomeses.
Jordi Martínez, regidor d’Obres, destaca que «seguim actuant per millorar tots els barris de la ciutat i la xarxa de clavegueram que presenta alguns problemes com juntes obertes, trencaments i desaparició del material entre d’altres, des de la nostra regidoria treballem per acabar amb aquests problemes, aquesta obra era molt demandada pels veïns».