La reunió celebrada dimarts passat pel Consell econòmic i social (CES) va permetre emprendre el primer pas cap al nou consell de formació professional, òrgan consultiu conformat per membres de l’àmbit empresarial i educatiu que s’encarregarà d’assessorar a l’Administració en matèria de formació professional i ocupacional. Els membres del consell disposen de 15 dies hàbils per tal de presentar les respectives esmenes al reglament, termini que, una vegada haja transcorregut, permetrà l’aprovació del document.

El regidor d’Empresa, Formació i Innovació, Manolo Gomicia, considera aquest ens com «una plataforma estable de treball dels diferents agents (socials, educatius i econòmics) amb l’objectiu de fomentar la formació professional i la plena inserció laboral». Entre les seues múltiples funcions es troben les de crear entorns de debat i intercanvi; fer el seguiment de l’aplicació del mapa escolar de formació professional; o promoure projectes per a la transició de l’escola al món laboral.

L’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, presidirà el consell, entre els membres del qual es troben components de l’equip de govern i representants dels diferents grups polítics; representants de diferents entitats empresarials (FEDAC, Cambra de Comerç); representants de l’àmbit sindical (UGT, CC.OO); així com un membre per cada un dels centres de formació professional i un representant delCampus d’Alcoi de la UPV. El reglament també contempla la futura adhesió d’altres associacions pertanyents a l’àmbit empresarial i educatiu.

Les sessions del plenari es duran a terme de manera ordinària almenys una vegada a l’any, encara que també es podran reunir de forma extraordinària quan la presidència, o un terç del total de membres, ho sol·licite. Quant a la renovació dels seus membres, aquesta coincidirà amb l’inici del pròxim mandat del CES, fet que es porta a terme a l’inici de cada legislatura.
Des del Departament de Dinamització Econòmica s’ha treballat als últims anys intensament, destacant, sobretot, els resultats aconseguits a través de Xarxa FP.

Durant el 2017, Alcoi ha registrat el nombre més gran de mobilitats d’estudiants i staff des de la seua incorporació al projecte, més de 100, aconseguint el seu rècord en realitzar un total de 63 mobilitats d’estudiants i 38 de staff. La nostra ciutat se situa en el 4t lloc en el rànquing general de mobilitats de tota la Xarxa FP, sent superada per Berlín, Barcelona i Zwolle, ciutats que superen el nombre d’habitants d’Alcoi.