El regidor del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament d’alcoi, Màrius Ivorra, ha declarat “hem comprovat que a la base de la torre del castell de Barxell hi ha una escletxa de grans dimensions que podria afectar a l’estabilitat del monument”.

“Als darrers dies vam fer una visita per l’exterior del castell i vam poder comprovar que a una de les roques que hi ha sota la torre, que formen part dels basaments principals de l’edifici del segle XIII ha sofert un despreniment d’una roca de grans dimensions que poden posar en perill la integritat estructural del conjunt” comenta el regidor.

“Hem posat en coneixement del govern municipal aquesta informació, perquè avaluen l’afecció sobre l’edifici d’aquest fet, fer una investigació de les causes del despreniment i si hi ha necessitat de reforçar algunes parts de les roques on està situada la torre si es creu convenient”.

Cal recordar que el castell ha estat en procés de restauració en els últims temps amb obres de consolidació i manteniment, a càrrec del propietari actual.