El regidor del Grup Municipal de Compromís a l’ajuntament d’Alcoi, Marius Ivorra, ha declarat «a pocs dies de festes, encara no està signat el conveni entre l’Associació de Sant Jordi i l’Ajuntament per a les festes de 2018»

Ivorra comenta «des del passat octubre hem preguntat a comissions informatives i a tots els plenaris interessant-nos per com esta la redacció de l’esborrany del conveni, i la resposta del regidor de festes sempre era ’’demà te’l done’’. A hores d’ara, de manera sorprenent o no tant, encara no tenim ni almenys l’esborrany del conveni de festes»

Continua « entenem que sent aquesta una de les despeses més importants de la regidoria de festes, el conveni tendria que ser el document mitjançant el qual poder valorar si la dotació actual és adequada o cal millorar-la, però ara com ara depenem de les valoracions subjectives del cap de la regidoria en qüestió. Pensem que la falta d’interés pel conveni i l’incompliment per part del regidor de les seues paraules fan que el mètode i la forma de treballar el conveni canvie. Proposem, que a partir d’ara el departament de festes presente l’esborrany del conveni de l’any següent abans de finalitzar l’any, permeten la possibilitat de treballar amb més eficàcia en millorar aquells aspectes que ho requerisquen.»

«Per altra banda- anuncia el regidor Ivorra- presentem un prec per a reposar aquells elements ornamentals de la festa que per deixadesa o falta d’interés han deixat d’usar-se, com són, les banderes del pont de Sant Jordi, o les que remataven l’Ajuntament, o les que estaven a l’enramada amb els escuts de les filades.»